rugsėjo 23 2022

Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo pakeitimas

2022-03-31 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 526 dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo pakeitimas. Šis pakeitimas turės ypatingai didelės įtakos verslams, savo veikloje darbuotojus dažnai siunčiantiems į komandiruotes. 

Įsigalioję pakeitimai reiškia, kad: 

Darbdaviui nebelieka galimybės mažesnio dydžio dienpinigių mokėjimą nustatyti darbo sutartyje, sudarytoje po 2022-03-31. Tokia galimybė lieka galioti tik darbo sutartims, sudarytoms iki nurodytos datos. 

Įsigaliojus šiems pakeitimams naujai įdarbintiems darbuotojams mažesni dienpinigiai galės būti mokami, jeigu tai bus nustatyta darbdavio vietiniame norminiame teisės akte, su kuriuo visi darbuotojai turės būti supažindinti raštu DK nustatyta tvarka. 

Darbdaviui atsiranda pareiga parengti vietinį norminį teisės aktą (tvarką, aprašą ar pan.), kuriame bus nustatoma mokama dienpinigių norma, tvarka, dienpinigių diferencijavimas pagal objektyvius kriterijus (komandiruotės šalis, trukmė ir t.t.) ir kt. 

Atsiranda įpareigojimas dienpinigius už praėjusį kalendorinį mėnesį sumokėti kartu su darbo užmokesčiu nustatyta tvarka ir terminais. 

Prevence ekspertų komanda gali padėti suprasti kintantį darbo santykių reguliavimą bei parengti reikiamus vietinius norminius teisės aktus. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti