gegužės 06 2022

Statybos rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos keitimo galimybės ir būdai – I dalis

Šiuo metu vis dažniau pasitaiko atvejų, kai klientai kreipiasi, nesuprasdami, ar rangovas gali kelti rangos sutartyje nustatytą darbų kainą ir ar toks kainos kėlimas yra teisėtas. 

Šį kartą aptarkime tik dažniausiai pasitaikantį variantą, t. y. statybos rangos sutarties šalių susitarimą dėl fiksuotos kainos. 

Remiantis Civiliniu kodeksu, esant tokiam atvejui rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. 

Visgi yra tam tikrų išimčių iš šios taisyklės. Rangovas turi teisę reikalauti padidinti fiksuotą darbų kainą, jei atsiranda būtinybė atlikti papildomus darbus, t. y. tokius darbus, kurių sudarydamas sutartį jis negalėjo ir neturėjo numatyti bei įsivertinti (pvz. yra keičiamas projektas, kurio pagrindu rangovas paskaičiavo darbų kainą, dėl ko atsiranda nenumatytų papildomų darbų). Nepaisant to, ypač pastaruosius metus (kai statybų sektorius nėra pastovus, medžiagų kainos svyruoja ir pan.), pastebimos rangovų piktnaudžiavimo apraiškos, t. y. vietoj griežto fiksuotos kainos keitimo tvarkos laikymosi, rangovai nusprendžia „slapčiomis“ atliktų darbų aktuose didinti įkainius arba kiekius, taip siekdami, kad užsakovas to nepastebėtų arba sutiktų sumokėti jų vienašališkai didinamą kainą be jokių pretenzijų reiškimo. 

Nepaisydamas įstatymuose nustatytų imperatyvių taisyklių, rangovas iš esmės netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir rizikuoja savo sąskaita. 

Šiuo atveju reikia žinoti kelis esminius aspektus: 

  • Tam, kad rangovas galėtų pasinaudoti kainos keitimo dėl papildomų darbų norma, yra būtina, kad papildomų darbų poreikis nebūtų nustatytas ar numanomas normatyviniuose statybos dokumentuose ir kad šie darbai būtini tinkamai įvykdyti rangos sutartį. 
  • Rangovas privalo iki papildomų darbų pradžios (išskyrus atvejus, kai statybos darbai buvo būtini, o dėl statybos darbų sustabdymo statybos objektas būtų žuvęs arba sugadintas) informuoti apie tokius būtinus atlikti darbus ir kad dėl jų gali didėti fiksuota darbų kaina. 
  • Tinkamai informavus užsakovą – būtina gauti rašytinį užsakovo sutikimą (žodinį bendradarbiavimą yra itin sunku įrodyti, todėl siūlytina visada spręsti visus klausimus raštu, ypatingai, kai tokie klausimai susiję su imperatyviomis teisės aktų nuostatomis). 
  • Užsakovas neprivalo mokėti už papildomus darbus, apie kuriuos jam nebuvo pranešta ir kuriems jis nedavė sutikimo, kainos keitimo taisyklių nesilaikymas yra rangovo rizika. 
  • Bet koks rangovo vienašališkas rangos sutartyje sutartos fiksuotos darbų kainos didinimas praktiškai visais atvejai nėra galimas, o jeigu rangovas elgiasi tokiu būdu, prisiima riziką, kad negaus pakeltos kainos dydžio atlyginimo. 
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti