birželio 10 2022

Tinkamos teisinės sąlygos keliems darbdaviams įdarbinti vieną darbuotoją

Darbo keliems darbdaviams sutartis (DK 96 str.) yra tokia darbo sutartis, kurioje darbuotojas įsipareigoja savo darbo funkciją atlikti keliems darbdaviams, paklusdamas jiems visiems vienu metu (darbo laiko norma nedalijama), ar kiekvienam atskirai tam skirtą darbo laiko normos dalį (darbo laiko norma dalijama), o darbdaviai įsipareigoja už tai atlyginti.  

Šios sutarties tikslas – sudaryti sąlygas keliems darbdaviams įdarbinti vieną darbuotoją, atliekantį savo darbo funkciją atskirai kiekvienam arba vienu metu visiems darbdaviams, arba taip, kad jo atliekama darbo funkcija naudotųsi keli darbdaviai vienu metu ar iš anksto neapibrėžtu laiku. Svarbus tokios sutarties požymis – įmonių bendras tikslas, leidžiantis vienam darbuotojui atlikti darbą taip, kad tuo pačiu metu tenkintų jų bendrus arba kelių įmonių interesus. 

Kasacinis teismas š.m. gegužės 26 d. nutartyje (https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=73f852cb-141d-4543-b40e-4a4143b3583f) pasisakė, kad nors ir darbuotojai sutartis buvo sudarę su vienu darbdaviu, pirmosios instancijos teisme nustatytos aplinkybės patvirtino, jog ginčo laikotarpiu darbuotojai vykdė tas pačias darbo funkcijas abiejų atsakovų naudai, o darbuotojų darbo laikas nebuvo skirstomas kiekvienam atsakovui atskirai, todėl santykiai atitiko darbo keliems darbdaviams sutartį: 

  • Vykdomos veiklos tapatumas (internetinės bankininkystės paslaugos); 
  • Veikla abiem darbdaviams vykdoma tose pačiose patalpose; 
  • Atsakovų vykdomasis direktorius buvo tas pats asmuo; 
  • Darbuotojai vykdė tas pačias darbo funkcijas abiejų atsakovių naudai; 
  • Darbuotojai užduotis gaudavo iš abiejų atsakovų vadovų, o užduotys buvo susijusios su abiejų atsakovių veikla; 
  • Viešojoje erdvėje atsakovai prisistatė vienu pavadinimu; 
  • Atsakovų (darbdavių) komandos nariais buvo įvardinti abiejų atsakovų vadovai; 
  • Mažėjant vieno atsakovo darbuotojų skaičiui, atitinkamai didėjo kito atsakovo darbuotojų skaičius. 

Darbdaviams aktualu, jog pripažinus sutartį(is) darbo keliems darbdaviams sutartimi, visi darbdaviai solidariai atsako dėl savo įsipareigojimų darbuotojui ir dėl prievolių, susijusių su darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, įvykdymo, o darbuotojas turi teisę iš bet kurio darbdavio reikalauti įvykdyti darbdavio pareigas pagal darbo sutartį. Minėtoje byloje, darbuotojams laiku nesumokėtas darbo užmokestis bei netesybos (kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių) buvo priteistas iš abiejų atsakovų lygiomis dalimis. 

Atitinkamai, siekdami išvengti tarpusavio ginčų, darbdaviai turėtų įsivertinti, ar darbo santykiai neatitinka darbo keliems darbdaviams sutarties (nepriklausomai nuo to ar tokia sutartis sudaryta nuo darbo santykių pradžios, ar pasikeitė į tokią darbo santykių eigoje), o nustačius šias aplinkybes – susitarti kuris darbdavys atliks visas darbdavio funkcijas, t. y. darbo grafiko sudarymas, darbuotojo pajamų apmokestinimas, socialinio draudimo ir kitų įmokų už darbuotoją sumokėjimas, informacijos apie darbuotoją pateikimas ir kt. Tinkamai aptarus šias sąlygas bei vedant darbo laiko apskaitą ir kitus aktualius duomenis, kilus darbdavių ginčui su darbuotoju dėl pvz. pavėluoto darbo užmokesčio ir delspinigių išmokėjimo, tinkamai vykdęs darbo sutartį darbdavys darbuotojo naudai iš jo priteistas sumas (proporcingą jų dydį) regreso tvarka galėtų paprasčiau išreikalauti iš kito darbdavio. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti