birželio 10 2022

Darbdavio pareiga mokėti dienpinigius darbuotojui už komandiruotes užsienyje

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022-05-19 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-684/2022, kurioje buvo keliamas klausimas dėl darbdavio pareigos mokėti dienpinigius darbuotojui už komandiruotes užsienyje, šios pareigos apimties, atsižvelgiant į teisinį reguliavimą ir darbo teisinių santykių šalių susitarimą. 

Ginčas byloje kilo dėl šalių sudarytos darbo sutarties punkto, kuriame nustatyta, kad darbuotojui, išvykstančiam į komandiruotę, prieš komandiruotę dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų avansas nemokamas (ne mažesnis kaip 50 proc. už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas). Šalys šią nuostatą aiškino skirtingai ir iš to kilo ginčas dėl darbuotojui mokėtų sumažintos normos dienpinigių. 

Nutartyje Teismas konstatavo, kad teisės aktuose nustatytas reikalavimas, siekiant darbdaviui taikyti mažesnius dienpinigių dydžius, nustatyti atitinkamą sąlygą darbo sutartyje negali būti ignoruojamas ir apeinamas apsiribojant vien darbdavio paaiškinimais apie žodinį šalių susitarimą dėl mažesnio dydžio dienpinigių mokėjimo, kurį darbuotojas neigia ir kurio nepatvirtina darbo sutarties turinys ir (ar) kiti įrodymai. Be to, teismas, aiškindamas šalių sudarytą sutartį, rėmėsi objektyviuoju sutarčių aiškinimo metodu ir konstatavo, kad ši darbo sutarties sąlyga susitarta ne dėl dienpinigių mažinimo, kaip įrodinėjo atsakovė, o dėl avanso nemokėjimo. Be to, pagal DK 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, šios aiškintinos darbuotojų naudai. 

Teismas, priimdamas šią nutartį, dar kartą priminė verslui, kad nustatytos mokamų dienpinigių normos dydžio sumažinimas turi būti aptartas ir nustatytas kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje, jos prieduose.  

Apie naująją dienpinigių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, pasikeitusią po 2022-03-31 galite skaityti čia – https://www.linkedin.com/. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti