balandžio 04 2022

Kuro kainų įtaka viešųjų pirkimų sutartims

? Ne paslaptis, kad dėl greitai ir ženkliai pakilusių kuro kainų pirkimų vykdytojai ir tiekėjai, ypatingai tie, kurių sutarties kainą tiesiogiai lemia kuro sąnaudos, susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kurui, vis dažniau susiduriame su klausimais dėl galimybės keisti ar net nutraukti viešojo pirkimo sutartis, kadangi sutartis vykdyti tampa nuostolinga, o sumokėti baudą tiekėjams yra kartais pelningiau nei įvykdyti sutartį. 

? Viešuosiuose pirkimuose, priešingai nei vykdant privačius projektus, tiekėjai dėl nuolatinės ir realios konkurencijos, kiek įmanoma susimažina visas nuo jų priklausančias sąnaudas, kad viešasis pirkimas būtų laimėtas ir pasiūlyta žemiausia kaina. Todėl paslaugų faktinėms sąnaudoms bent kiek padidėjus, tiekėjams natūraliai nebelieka resursų. 

✅ Taigi, primename, kokiais būdais galima bandyti bendru sutarimu pakeisti sudarytą viešojo pirkimo sutartį, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. 

1️⃣ Pirma, reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. 

2️⃣ Antra, jei sutartyje nustatytos peržiūros taisyklės nėra pakankamai dažnos, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir negalimumą prognozuoti kainų (dažnai sutartyse kainos perskaičiavimas yra labai retas, pvz. kas 2 metus) siūlytina siekti pakeisti jau numatytas peržiūros sąlygas. 

3️⃣ Trečia, jei tokios peržiūros taisyklės apskritai nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos perskaičiavimo. 

? Vertinant sutarčių keitimą kuro kainų kaitos kontekste, norint atlikti sutarties keitimą reikėtų vadovautis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, tačiau bet kuriuo atveju turi būti kiekvienu individualiu atveju įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalės įrodyti pagrindų pakeisti sutartį egzistavimą). 

? Kokios aplinkybės egzistavo sutarties sudarymo metu ar anksčiau? 

? Ar kainų pokytis negalėtų būti įprastas rinkai? 

? Ar atitinkamų išteklių kainų kilimas turi tokią įtaką sutarties kainai, kad jis iškreipia tiekėjo ir perkančiosios organizacijos prievolių pusiausvyrą (pvz. sutarties vykdymas tampa tiekėjui nuostolingas, o kita pusė gauna paslaugą už kainą, kuri nebeatitinka net mažiausios galimos kainos)? 

? Ar aplinkybės, lemiančios kainą, tampa žinomos tik po sutarties sudarymo? Ar jų negali kontroliuotinei viena šalis? Ar jų nebuvo galima protingai numatyti? 

? Kitus aspektus. 

? „Nors pateiktas pavyzdys yra tik su kuro kainomis, tačiau tas pats sutarčių keitimo principas galioja ir bet kokiam kitam atvejui, kurio nebuvo galima numatyti (pvz. praeitų metų balandžio ir vėlesnių mėnesių statybos kaštų kilimo atvejui).“ – teigia Prevence advokatė Andželika Buivydaitė. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti