sausio 10 2023

Pokyčiai dėl galutinių naudos gavėjų duomenų viešumo

Įsigaliojus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui, kuris įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas, praėjusių metų pradžioje dalinomės naujienomis apie naują VĮ Registrų centro Juridinių asmenų posistemį JANGIS. 

Sistemai startavus 2022 m. sausio 3 d. per šį laikotarpį daugiau nei devyniasdešimt tūkstančių (daugiau kaip pusę veikiančių juridinių asmenų) įmonių pateikė duomenis apie juos kontroliuojančius fizinius asmenis – galutinius naudos gavėjus, kitaip vadinamus UBO (angl. ultimate beneficial owner). UBO yra laikomas fizinis asmuo, kuris yra įmonės savininkas ar asmuo, kuris tiesiogiai kontroliuoja juridinį asmenį, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, o JANGIS sistemoje yra atskleidžiami ne tik balsų dalis juridiniame asmenyje, o ir UBO vardas, pavardė, gimimo metai, mėnuo. 

Viešuose šaltiniuose minima, kad naudos gavėjų duomenys yra atskleidžiami, nes jie yra reikalingi už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito ir finansų įstaigoms, o taip pat aktuali žiniasklaidai ir visuomenei. Tai reiškia, kad informaciją apie ES narės teritorijoje įsteigtų bendrovių ir kitų juridinių asmenų tikruosius savininkus visais atvejais gali gauti bet kuris visuomenės atstovas. 

Praėjusių metų gale, ES Teisingumo Teismas priėmė reikšmingą sprendimą, kuriame pripažino, jog iki šiol vieši įmonių galutinių naudos gavėjų duomenys nebebus vieši. Sprendime Teisingumo Teismas pripažino negaliojančia pinigų plovimu direktyvos nuostatą, kurioje numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog informaciją apie jų teritorijoje įsteigtų bendrovių ir kitų juridinių asmenų tikruosius savininkus visais atvejais galėtų gauti bet kuris visuomenės atstovas.  

Teisingumo Teismo teigimu, visuomenės galimybė susipažinti su informacija apie tikruosius savininkus yra pagrindinių teisių į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą suvaržymas, o atskleisti duomenys potencialiai neribotam skaičiui asmenų padeda gauti informacijos apie tikrojo savininko turtinę ir finansinę padėtį. 

Šios priežastys lemia galimą piktnaudžiavimą naudojant asmens duomenis, kurie visuomenei gali būti ne tik laisvai prieinami, bet ir jos saugomi bei platinami. Priimtas sprendimas lemia, jog JANGIS duomenų teikimo reguliavimas bus koreguojamas ir Lietuvoje, privalomas duomenų teikimas apie tikruosius savininkus išliks, tačiau ši informacija bus prieinama tik bankams, finansų įstaigoms ar kitiems subjektams, kurie pagrįs naudos gavėjų duomenų gavimo poreikį. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti