Skubame informuoti suinteresuotus asmenis ir kviečiame atsakingai planuotis savo ateities biudžetus, vadovaujantis aktualiausia informacija.

2021 birželio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba savo sprendimu patvirtino nekilnojamo turto mokesčio tarifus, įsigaliosiančius 2022 metais. Nuspręsta, nekilnojamajam turtui, esančiam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, taikyti sekančius tarifus:

🔹 Bazinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas liks 1% turto vertės;

🔹 0,7% tarifas taikytinas: viešbučių paskirties pastatams (patalpoms), poilsio paskirties pastatams (patalpoms), maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), kultūros paskirties pastatams. (patalpoms), sporto paskirties pastatams (patalpoms), mokslo paskirties pastatams (patalpoms), pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms) bei taikomos išimtys dėl panaudojimo lošimo namų veiklai vykdyti;

🔹 3% tarifas taikytinas: patalpoms ir statiniams, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį; faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; statiniams, kurie neatitinka esminių statinio projekte numatytų reikalavimų; statinys naudojamas (jo patalpas) ne pagal paskirtį, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką.

🔹 1,5% tarifas taikytinas: gamybos ir pramonės paskirties pastatams, kuriuose vykdoma veikla (pagal Tarybos patvirtinto brėžinio 1, 2 ir 3 zonas);

🔹 4% žemės mokestinės vertės tarifas taikytinas nenaudojamiems žemės sklypams;

🔹 0,24% žemės mokestinės vertės tarifas taikytinas komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypams, kuriuose yra 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) kv. m ir didesnio ploto prekybos paskirties statiniai ir automobilių stovėjimo vietos, tais atvejais, jei žemės sklype automobilių stovėjimo vietų skaičius viršija Tarybos nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus.

Nauji pakeitimai turėtų paskatinti suinteresuotus asmenis dar stipriau investuoti į NT priežiūrą, tuo pačiu didinant miesto patrauklumą.