rugpjūčio 03 2023

Nepatikimų tiekėjų sąrašas – Ūkio subjektų grupės nariai nebebus automatiškai įtraukiami

Perkančioji organizacija iki šiol skelbdavo informaciją apie pirkimo sutarties iš esmės neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius) – tokiu atveju automatiškai įrašydavo tiekėjus ar jų grupės visus narius į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Į tokį sąrašą tiekėjas įtraukiamas 3 metams. Būtent tiek laiko tiekėjui gali kilti sunkumų realiai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Pavyzdžiui, tarptautinės vertės ir supaprastintuose pirkimuose pirkimo vykdytojai privalo kelti reikalavimą, kad tiekėjas nebūtų įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, todėl toks tiekėjas, norėdamas dalyvauti procedūrose turėtų įrodyti, kad ėmėsi realių veiksmų, kad toks pažeidimas būtų ištaisytas, nesikartotų ar pan., o perkančioji organizacija pripažintų, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos.

Minėtas sąrašas nedings, tačiau nuo šiol ūkio subjektų grupės nariai nebebus automatiškai įtraukiami.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas suformavo naują taisyklę, kurios esmė, kad perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukus pirkimo sutartį dėl tiekėjo, kurį sudaro ūkio subjektų grupė, atlikto esminio pirkimo sutarties pažeidimo, negalimas ūkio subjektų grupės narių automatinis įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Prieš įtraukiant į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ūkio subjektų grupės narius turi būti atliktas individualus kiekvieno grupės nario elgesio vertinimas, sudarant galimybę kiekvienam nariui pateikti paaiškinimus, įrodymus, pagrindžiančius, kad ne dėl jo elgesio buvo padarytas sutarties esminis pažeidimas, kuris nulėmė teisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo sutartį.

Šiuo atveju pakeista ligšiolinė teismų praktika, tačiau kol kas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. 1 d. nėra pakeista ir laikoma ydinga. Tikėtina, kad greitu metu sulauksime ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų projektų. Jais bus užtikrintas Europos Sąjungos teisės viršenybės principas ir reguliavimas, įtvirtinantis automatiško ūkio subjektų grupės narių (jungtinės veiklos partnerių) įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nevertinant kiekvieno nario (partnerio) elgesio konkrečiai, negalimumą.

Pereinamuoju laikotarpiu gali pasitaikyti atvejų, kai perkančiosios organizacijos, nežinodamas naujos teismų praktikos, aklai remsis įstatymu ir nuspręs visus ūkio subjektų grupės narius automatiškai įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, net nevertindama kiekvieno jų prisidėjimo ar kaltės.

Tačiau esant suformuotai naujai teismų praktikos taisyklei, tikrai neverta nuleisti rankas ir siūlytina teikti pretenziją perkančiajai organizacijai (žinoma, atsižvelgiant į individualią situaciją), kadangi dažnu atveju sutarties neįvykdymas yra sąlygotas tik vieno grupės nario atlikto esminio pažeidimo. Tuo remiantis tam tikrais atvejais galima išvengti įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą net jei tiekėjų grupė ir neįvykdė sutarties.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti