Daugeliui neteisėta statyba ir jos padarinių šalinimas automatiškai asocijuojasi su dideliais kaštais nugriaunant/išardant/atstatant iš neteisėtos statybos gimusį statinį, kadangi iki 2010-10-01 galiojusiame Statybos įstatyme neteisėtos statybos padariniai taip ir tegalėjo būti šalinami.

Neteisėtai išduotas statybą leidžiantis dokumentas, dar nebūtinai reiškia, kad privalėsite nugriauti, išardyti ar atstatyti statinį ar jo dalis.

Šiuo metu galiojančiame Statybos įstatyme yra nustatyta, kad kai teismas panaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimą, jis savo sprendimu gali priimti vieną iš sprendimų:

🔹 įpareigoti teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

🔹 įpareigoti teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ar atstatyti (atkurti) kultūros paveldo statinį;

🔹 leisti asmeniui pagal reikiamai pertvarkytus statinio projektinius dokumentus gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį (su tam tikromis išimtimis);

🔹 įpareigoti kompetentingas institucijas per nustatytą terminą pagal statytojo (užsakovo) ar kito asmens tinkamai pertvarkytus projektinius dokumentus išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, kai leidimai statybai buvo išduotas neteisėtai dėl kompetentingų institucijų neteisėtai atliktų procedūrų (su tam tikromis išimtimis).

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra palankus metas teikti prašymus ir taip apsaugoti savo intelektinę nuosavybę Lietuvoje ir (ar) Europos Sąjungoje bei tai, kad prašymų pateikimo terminas baigiasi rugsėjo 31 d. itin svarbu prieš pradedant procedūras pasitarti su teisininkais, kurie padėtų tinkamai identifikuoti reikalingos kompensuojamos paslaugos turinį, informaciją ir svarbiausia – ar įmonė pagal įstatymus atitinka taikomą mažos/vidutinės įmonės apibrėžimą.

Akivaizdu, kad teismai lygiai taip pat, kaip ir statytojai bei statybos leidimus neteisėtai išdavusios institucijos, yra suinteresuoti ieškoti kuo geresnio, patogesnio ir mažiausiai teises varžančio būdo (jeigu tik toks yra įmanomas pagal galiojančius teisės aktus) neteisėtos statybos padarinių pašalinimui.