rugsėjo 18 2021

Neteisėtos statybos padarinių pašalinimo nutartis

? Daugeliui neteisėta statyba ir jos padarinių šalinimas automatiškai asocijuojasi su dideliais kaštais nugriaunant/išardant/atstatant iš neteisėtos statybos gimusį statinį, kadangi iki 2010-10-01 galiojusiame Statybos įstatyme neteisėtos statybos padariniai taip ir tegalėjo būti šalinami. 

? Neteisėtai išduotas statybą leidžiantis dokumentas, dar nebūtinai reiškia, kad privalėsite nugriauti, išardyti ar atstatyti statinį ar jo dalis. 

? Šiuo metu galiojančiame Statybos įstatyme yra nustatyta, kad kai teismas panaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimą, jis savo sprendimu gali priimti vieną iš sprendimų: 

? įpareigoti teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 

? įpareigoti teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ar atstatyti (atkurti) kultūros paveldo statinį; 

? leisti asmeniui pagal reikiamai pertvarkytus statinio projektinius dokumentus gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį (su tam tikromis išimtimis); 

? įpareigoti kompetentingas institucijas per nustatytą terminą pagal statytojo (užsakovo) ar kito asmens tinkamai pertvarkytus projektinius dokumentus išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, kai leidimai statybai buvo išduotas neteisėtai dėl kompetentingų institucijų neteisėtai atliktų procedūrų (su tam tikromis išimtimis). 

?‍⚖️ Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2021-08-26 priėmė sveikintiną nutartį, kurioje sprendė būtent dėl statybos draustinyje pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo. Nutartyje nurodyta, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų, bei nustatė, kad žemesnės instancijos teismų nagrinėtoje byloje liko nepašalintų abejonių dėl galimybės kitomis, mažiau teises varžančiomis, priemonėmis pašalinti neteisėtos statybos padarinius. 

⚖️ Akivaizdu, kad teismai lygiai taip pat, kaip ir statytojai bei statybos leidimus neteisėtai išdavusios institucijos, yra suinteresuoti ieškoti kuo geresnio, patogesnio ir mažiausiai teises varžančio būdo (jeigu tik toks yra įmanomas pagal galiojančius teisės aktus) neteisėtos statybos padarinių pašalinimui. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti