Rinkai nuolat kintant ir tampant vis konkurencingesne, suprantame, kad naujai atsiveriančios galimybės verslui taip pat atneša ir didelę ginčų grėsmę.

Siekdami užtikrinti visų potencialių rizikų valdymą bei efektyviausių priemonių pritaikymą, Jums pasiūlysime greitą ir Jūsų verslo poreikius atitinkantį sprendimą – kurdami nuodugnias derybų, bylinėjimosi, taikių sprendimų strategijas. Mūsų komanda specializuojasi įvairiose komercinių ginčų srityse, Jūsų interesus ginsime sudėtinguose nacionaliniuose bei multi-jurisdikciniuose ginčuose kartu su mūsų bendrovės profesionaliais atstovais.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • akcininkų ginčai;
 • ginčai dėl viešųjų pirkimų;
 • su energetika susijusios bylos;
 • su bankais susijusios bylos;
 • su konkurencija susijusios bylos;
 • bylos dėl nuosavybės ir turto;
 • skolų išieškojimas;
 • kitos bylos.

Mūsų patirtis

Teikiame teisines konsultacijas klientams dėl jų kasdieninės veiklos problemų, taip pat sudėtingų sandorių, kurie yra ypatingai svarbūs klientų sėkmei.

Mūsų technines – teisines žinias sąlygoja mūsų noras visada suprasti verslą kliento akimis. Šis išskirtinis komercinis supratimas nuolat formuoja mūsų teisinę perspektyvą. Per besikeičiančius verslo ir ekonomikos ciklus mes stebime ir vertiname rinkos judėjimus, padėdami mūsų klientams spręsti verslo problemas sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Mūsų komanda konsultuoja klientus mokesčių planavimo, vykdomos veiklos apmokestinimo klausimais. Mūsų ekspertai nuolat informuoja klientus apie reguliavimo pokyčius mokestinėje sistemoje, verslui pateikdami strateginius patarimus siekiant išvengti galimų problemų, susijusių su vykdoma veikla. Rizikų, susijusių su mokestinėmis prievolėmis ribojimas, mokestinių ginčų prevencija  bei egzistuojančių ginčų sprendimas – šiose srityse mūsų teisininkų sukaupta ilgametė nacionalinė bei tarptautinė patirtis gali tapti sėkmingu Jūsų veiklos garantu.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • konsultacijos visų mokesčių klausimais;
 • mokesčių planavimas;
 • atstovavimas klientui mokesčių institucijų  atliekamų patikrinimų metu;
 • derybos ir bylinėjimasis su mokesčių institucijomis;
 • paklausimų, prašymų priimti įpareigojantį sprendimą, susitarti dėl mokesčio dydžio rengimas;
 • konsultacijos dėl optimalios sandorių struktūros;
 • mokestinės konsultacijos įmonių įsigijimo, susijungimo, reorganizavimo, restruktūrizavimo klausimais, konsultacijos išėjimo iš verslo  metu;
 • tarptautinis apmokestinimas;
 • dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymas;
 • darbuotojų skatinimo priemonių parinkimas.

Sekdami tiek nacionalinių, tiek ES viešųjų pirkimų aktualijas bei institucinę praktiką, tiekėjams, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose, padedame parengti pasiūlymus, ginčyti nesąžiningas ir diskriminuojančias konkurso sąlygas, bei derėtis sudarant sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Taip pat mūsų komanda patars ir perkančiosioms organizacijoms, susiduriančioms su teisiniais keblumais, rengiant konkurso dokumentus bei užtikrinant saugaus ir naudingo rezultato pasiekimą. 

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • reikalavimų laikymasis;
 • viešųjų pirkimų procedūros;
 • viešųjų konkursų strategija;
 • komercinis vertinimas;
 • pasiūlymų vertinimas;
 • kainos pagrindimas;
 • ieškinių ir sprendimų pagrįstumo vertinimas;
 • mokesčiai;
 • poveikio aplinkai vertinimas;
 • institucijų rekomendacijų analizė ir įgyvendinimas;
 • sutarčių rengimas;
 • derybos;
 • ginčai;
 • kiti su viešaisiais pirkimais susiję klausimai.

Mūsų komanda savo klientams siūlo patyrusių Europos Sąjungos bei konkurencijos teisės specialistų paslaugas.

Panaudodami sukauptas praktines žinias konsultuojame rinkos lyderius, diegiame prevencines sistemas, padedančias išvengti bei suvaldyti galimas rizikas, giname klientus įmonėse atliekamų patikrinimų, bei ginčų su konkurencijos institucijomis atvejais. Naudodamiesi turimu specialistų tinklu, Jūsų verslui galime pasiūlyti aukščiausios kokybės standartus sprendžiant kompleksinius nacionalinius bei tarpjurisdikcinius klausimus.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • tyrimai dėl kartelių ir dominuojančios padėties nustatymo;
 • reikalavimų laikymasis ir rizikos valdymas;
 • reglamentavimas (liberalizavimas, licencijavimas, prieiga prie tinklo, kainų kontrolė);
 • tarptautinė prekyba;
 • intelektinės nuosavybės ir technologijų licencijavimo antimonopolinių taisyklių laikymasis;
 • rinkos tyrimai;
 • įmonių susijungimų kontrolė;
 • kainų nustatymo strategijos;
 • viešieji pirkimai;
 • valstybės pagalba;
 • kitos konkurencijos sritys.

Mūsų patirtis

Mes savo klientus konsultuojame visais autorių, gretutinių teisių, duomenų apsaugos klausimais.

Mūsų komanda rengia  teisių perleidimo ir kitas sutartis, vertina intelektinės nuosavybės teisų užtikrinimą tokių sutarčių sudarymo metu, rekomenduoja profesionalius atstovus teisminiuose procesuose ginant pažeistas teises. Mes nuolat stebime duomenų apsaugos ir intelektinės nuosavybės reglamentavimo naujoves bei sekame aktualiausias teismų praktikos naujienas, taip nuolat išlikdami šalia Jūsų verslo bei pateikdami geriausius sprendimus, padedančius Jūsų verslui kurti pridėtinę vertę.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • programinės įrangos vystymas, palaikymas ir distribucijos sutartys;
 • programinės įrangos ir technologijų licencijavimas;
 • IT ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimas ir nuomos sutartys;
 • e-komercija, mobilusis verslas ir verslas internete;
 • asmens duomenų apsaugą;
 • IT konsultacinių ir techninės priežiūros paslaugų sutartys;
 • IT ir jų technologijų viešieji pirkimai;
 • ginčų sprendimas.

Mūsų patirtis

Mūsų partneriai atstovauja klientus visose ikiteisminio ar teisminio nagrinėjimo stadijose įvairaus pobūdžio tyčinių ar neatsargių nusikalstamų veiklų atvejais.

Panaudodami sukauptas žinias, mūsų partneriai atstovauja nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosios bylose.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • konsultuojame „baltųjų apykaklių“ nusikaltimų prevencijos klausimais, įskaitant teisinius patikrinimus, įmonių tyrimus, įmonių atitikties reikalavimams strategiją;
 • teikiame krizių valdymo paslaugas, įskaitant pagalbą vykdant vidinius tyrimus ir renkant įrodymus, bendrovėms nustačius ar įtariant nusikaltimus;
 • konsultuojame ir atstovaujame klientams ikiteisminiuose tyrimuose ir visų instancijų teismuose;
 • konsultuojame dėl susitarimų su kaltintojais ir reguliuojančiomis institucijomis;
 • konsultuojame turto sekimo, atgavimo ir vykdymo klausimais;
 • padedame surinkti įkalčius tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu.

Mūsų patirtis

Mūsų komanda Jums patars visais darbo teisės klausimais, pradedant konsultacijomis ir prevencinių  veiksmų įgyvendinimu, leidžiančiu išvengti su darbo santykiais susijusių ginčų, baigiant Jūsų interesų ginimu teisminiuose procesuose, susijusiuose su darbo teise.

Mūsų teisininkai nuolat stebi darbo santykių reglamentavimo naujoves bei seka aktualiausias teismų praktikos naujienas, taip nuolat išlikdami šalia Jūsų verslo bei pateikdami geriausius sprendimus, padedančius Jūsų verslui kurti pridėtinę vertę.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • įdarbinimas;
 • sutartiniai darbo santykiai;
 • imigracijos formalumai;
 • išmokos darbuotojams;
 • darbuotojų skatinimas akcijomis;
 • atleidimas dėl darbo vietų mažinimo / darbo santykių nutraukimas;
 • darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga;
 • vidaus darbo taisyklės ir tvarka;
 • darbo drausmės klausimai;
 • kompensacijos vadovams;
 • nekonkuravimas;
 • darbo santykių su vadovais nutraukimas;
 • informacijos konfidencialumas;
 • kiti su darbo santykiais susiję klausimai.

Patardami savo klientams įmonių teisės srityje, galime pasigirti, jog esame sukaupę išskirtinę patirtį kuruojant, bei įgyvendinant sudėtingus nacionalinius ir tarpvalstybinius sandorius.

Mūsų komanda Jums padės visais klausimais: nuo kasdieninių korporacinės teisės paslaugų iki sudėtingų įmonių restruktūrizavimo projektų, bei tarp akcininkų kilusių konfliktų sprendimo. Profesionalūs ekspertai Jums taip pat patars įmonių steigimo, valdymo, darbuotojų samdymo, licencijų, būtinų Jūsų veiklai vykdyti, gavimo klausimais.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • teisinės formos parinkimas;
 • juridinio asmens įsteigimas;
 • korporacinio asistavimo paslaugos;
 • restruktūrizavimas;
 • likvidavimas;
 • bendrovių jungimaisi peržengiantys vienos valstybės ribas;
 • akcininkų ginčai;
 • priverstinis perėmimas ir gynybos strategijos;
 • vadovų atsakomybė;
 • įmonių valdymas;
 • korporacinis bylinėjimasis.

Mūsų tikslas suteikti išskirtinės kokybės paslaugas, pasiekti geriausiai kliento individualius poreikius atitinkantį inovatyvų sprendimą, bei rodyti išskirtinį dėmesį detalėms – šias mūsų komandos vertybes įvertina ir klientai. Teikdami aukščiausios kokybės paslaugas mūsų komanda savo klientams padeda  visais įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės klausimais – tiek atliekant įmonių teisinį auditą, tiek rengiantis verslo pardavimui bei sudarant su tuo susijusius sandorius, taip pat kuriant jungtinę veiklą ir atliekant kitus su įmonių veikla susijusius veiksmus.

Mūsų komanda Jums pasiūlys aukščiausios kokybės pagalbą sprendžiant problemas, susijusias su nacionaliniu bei ES lygio įmonių restruktūrizavimo, bankroto ar nemokumo procedūromis. Kartu savo klientus – kreditorius, skolininkus, akcininkus, įmonių vadovus – konsultuojame sprendžiant ikiteisminius ginčus bei prireikus atstovaujame jų interesus teisminiuose procesuose.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai;
 • įmonių skaidymas;
 • reorganizavimas;
 • jungtinė veikla;
 • strateginiai alijansai;
 • akcininkų sutartys;
 • akcijų ir turto pirkimo ir pardavimo sandoriai;
 • akcijų mainų schemos;
 • bendrovių jungimaisi peržengiantys vienos valstybės ribas;
 • privatizavimas;
 • sandorių struktūros kūrimas;
 • įmonių teisinis ir mokestinis patikrinimas;
 • derybos;
 • bankroto proceso valdymas, bankroto administratorių ar bankrutuojančios bendrovės kreditorių konsultavimas nacionalinio bei tarptautinio bankroto proceso klausimais;
 • kreditorių reikalavimų gynimas bankroto ir restruktūrizavimo procesuose bei konsultavimas dėl galimų veiksmų susidūrus su nemokiais klientais;
 • konsultavimas bendrovės dalyvių, valdymo organų atsakomybės taikymo klausimais;
 • konsultavimas skolintojų atsakomybės taikymo klausimais;
 • visų bankroto ir restruktūrizavimo procese reikalingų dokumentų rengimas;
 • bankrutuojančios, restruktūrizuojamos bendrovės turto išpirkimas;
 • bendrovės sandorių teisinė patikra bei ginčijimas;
 • moratoriumai;
 • atstovavimas kreditorių komitetuose ir susirinkimuose;
 • taikos sutartys bankroto procesuose;
 • turto įšaldymas;
 • skolininkų konsultavimas, faktinio nemokumo valdymas, kompleksinis paskolų restruktūrizavimas, veiklos reorganizavimas, kreditorių reikalavimų priverstinis sumažinimas;
 • areštuoto turto, blogų skolų ir portfelių pirkimas / pardavimas;
 • reikalavimų pagal bankroto procedūrą pirkimas / pardavimas;
 • savivaldybių bankrotas / nemokumas;
 • fizinių asmenų bankrotas / nemokumas.

Mūsų patirtis

Konsultuojame klientus dėl visų intelektinės nuosavybės klausimų, technologijų panaudojimo ir perleidimo, distribucijos, subrangos, konkurencijos, mokesčių ir bendrųjų komercinių klausimų.

Taip pat padedame technologijų startuoliams, tiek jų veiklos pradžioje, tiek ir vėliau konsultuojame kasdieninės veiklos klausimais. Mūsų teisininkai turi ne tik puikias teisines žinias, tačiau ir turi puikų supratimą apie technologijas bei reikiamą komercinę patirtį, kas jiems suteikia pranašumą prieš kitus teisininkus. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas aktualias tolesnei verslo plėtrai.

Mūsų patirtis

Prevence yra ideali vieta padėti klientams, kurie ruošiasi kibernetinio saugumo rizikoms arba reaguoja į sistemų ar duomenų pažeidimus, kai jie įvyksta.

Mes konsultuojame įvairiais kibernetinio saugumo ir privatumo klausimais, įskaitant privatumo auditą, politiką ir procedūras, rizikos mažinimą, duomenų saugumą ir atitiktį mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartui bei Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, darbuotojų privatumą. Įrašų saugojimą ir elektroninį atskleidimą, tarptautinį ir tarpvalstybinį duomenų perdavimą, saugumo pažeidimus. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Mūsų patirtis

Teikiame teisines paslaugas visose transporto srityse: automobilių, geležinkelių transporto, jūrų, aviacijos.

Mūsų komanda nuolat seka transporto sričių naujienas, aktualias teisės aktų ir teismų praktikos naujoves, todėl savo klientams suteikiame tik aktualiausiomis žiniomis pagrįstus teisinius sprendimus. Naudodamiesi savo patirtimi siekiame kuo daugiau ginčų, kylančių iš pervežimo teisinių santykių, užbaigti taikiai dar iki teismo. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Mūsų patirtis

Mūsų klientai, naudodamiesi mūsų komandos patirtimi, sėkmingai įgyvendina sudėtingus, ilgalaikius bei trumpalaikius nekilnojamojo turto projektus.

Jums susidūrus su žemės įsigijimo, teritorijų planavimo procedūrų, leidimų gavimo ir kitais su nekilnojamojo turto sektoriumi susijusiais klausimais, mes užtikrinsime sklandų procesą parengdami reikalingus dokmentus, vesdami derybas, vertindami teisines problemas ir rizikas bei atstovaudami Jūsų interesus teisminėse bei valstybinėse institucijose.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • nekilnojamojo turto įsigijimo sandorių struktūros;
 • turto ir sandorių apmokestinimas;
 • nekilnojamojo turto patikrinimas;
 • įsigijimo sandorių finansavimas ir refinansavimas;
 • derybos dėl konsultavimo sutarčių;
 • bendro investavimo susitarimai;
 • derybos dėl sandorių;
 • garantijų ir nuostolių atlyginimo įsipareigojimų draudimas;
 • eksploatavimo ir turto valdymo sutartys;
 • derybos dėl nuomos;
 • pardavimo ir grįžtamosios nuomos susitarimai;
 • investicijų į nekilnojamąjį turtą restruktūrizavimas.

Mūsų patirtis

Mūsų tikslas suteikti išskirtinės kokybės paslaugas, pasiekti geriausiai kliento poreikius atitinkantį inovatyvų sprendimą bei rodyti išskirtinį dėmesį detalėms – šias mūsų komandos vertybes įvertina ir klientai.

Teikdami aukščiausios kokybės paslaugas mūsų komanda savo klientams padeda  visais įmonių susijungimų ir įsigijimų teisės klausimais – tiek atliekant įmonių teisinį auditą, tiek rengiantis verslo pardavimui bei sudarant su tuo susijusius sandorius, taip pat kuriant jungtinę veiklą ir atliekant kitus su įmonių veikla susijusius veiksmus.

Mūsų teikiamų konsultacijų ir teisinių paslaugų sritys:

 • įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai;
 • įmonių skaidymas;
 • reorganizavimas;
 • jungtinė veikla;
 • strateginiai alijansai;
 • akcininkų sutartys;
 • akcijų ir turto pirkimo ir pardavimo sandoriai;
 • akcijų mainų schemos;
 • bendrovių jungimaisi peržengiantys vienos valstybės ribas;
 • privatizavimas;
 • sandorių struktūros kūrimas;
 • įmonių teisinis ir mokestinis patikrinimas;
 • derybos.

Mūsų patirtis

Mes teikiame platų e-komercijos teisės paslaugų spektrą, padedantį laikytis įvairių interneto ir duomenų apsaugos taisyklių, taip pat užtikrinti, kad jūsų teisės būtų saugomos internete, įskaitant IT sutartis, programinės įrangos ir techninės įrangos sutartis, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, svetainių talpinimo sutartis ir kt.

Mūsų teisininkai visada yra šio greitai besikeičiančio sektoriaus priešakyje ir gali padėti Jums sukurti ir plėtoti Jūsų internetinio verslo strategiją ir padėti sėkmingai orientuotis tarp elektroninės prekybos taisyklių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis internete. Mūsų teisininkai taip pat nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Mūsų patirtis

Sutartys yra neatsiejama verslo santykių dalis. Norint sukurti sėkmingus ir patikimus komercinius santykius su kita šalimi, būtina paruošti nepriekaištingas sutarčių formas. Verslininkai turi pareigą aiškiai ir tinkamai informuoti klientą arba vartotoją, todėl ypatingai svarbu vengti komplikuotų tradicinių teisininkų naudojamų sakinių struktūrų ir pateikti informaciją kuo suprantamiau. Teisinių dokumentų dizaino paslauga užtikrina orientuotą į vartotojus teisinių dokumentų informacijos pateikimą, kuris būtų lengvai skaitomas ir kokybiškai pristatytų paslaugų teikėją. 

Išrankūs vartotojai atkreipia dėmesį į estetinę dokumentų formą. Todėl Iš patirties matome, kad prekybos ir paslaugų teikimo sutarčių bei kitų teisinių dokumentų ruošime atsiranda nauji kriterijai:

 • Informacijos pateikimas patogioje ir estetiškoje formoje; 
 • Lengvas teisinių dokumentų turinio skaitomumas;
 • Įvaizdis leidžiantis sukurti sėkmingą ir patikimą sandorį.

Prevence dizaino ekspertai siūlo unikalią teisinių dokumentų dizaino paslaugą, kuri yra svarbi verslui siekiančiam įprasminti santykius su klientais geriausioje formoje.