⚖ #Prevence ginčų komanda sėkmingai atstovavo restauravimo paslaugas teikiančią bendrovę ir pasiekė pergalę pirmos instancijos teisme. 2020 m spalio mėn. pirmos instancijos teismas tenkino ieškinį ir nusprendė pripažinti negaliojančia perkančiosios organizacijos su pirkimo laimėtoju sudarytą pirkimo sutartį bei panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir pripažinti pirkimo laimėtoją.

 👨🏼‍⚖️ Teismas konstatavo, kad viešojo pirkimo laimėtojas ir kiti pirkime dalyvavę tiekėjai (įskaitant ir potencialius pirkime galėjusius dalyvauti tiekėjus bei ieškovę) galimai buvo nelygiavertėje padėtyje, nes turėjo didesnes galimybes žinoti visus būsimų darbų niuansus ir smulkiausias aplinkybes. Taigi perkančioji organizacija privalėjo vertinti laimėtojo pasiūlymo atitiktį VPĮ 46 str., tačiau tokių savo pareigų nevykdė.

💰 Pažymime, kad viešuosiuose pirkimuose vis dar egzistuoja „užkulisiniai“ susitarimai su potencialiais tiekėjais – laimėtojais. Sutinkamos situacijos, kai perkančiosios organizacijos akivaizdžiai pirkimo sąlygas pritaiko konkrečiam tiekėjui. Tokius perkančiųjų organizacijų veiksmus paviešinti ir apginti savo, kaip tiekėjo interesus iš esmės galima tik teisme, todėl labai svarbu, kad teismų praktikos tokiose bylose, kaip ši, būtų kuo daugiau ir įvairesnės. Tik tada bus galutinai apribotas perkančiųjų organizacijų savivaliavimas organizuojant viešuosius pirkimus.

Kartu su klientu ir visa Prevence komanda džiaugiamės pasiektu rezultatu.