Rugsėjo mėnesis Lietuvoje veikiančiam verslui yra išskirtinis ir keliantis nemažai rūpesčių ir klausimų. Nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo pakeitimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, susijusiuose su COVID-19 ligos valdymu, tai paveikė beveik visus verslo sektorius, todėl dalinamės svarbiausiais pasikeitimais.

Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašas yra išplėstas. Pažymėtina, kad nuo rugsėjo 13 d., įsigalioja pareiga pasitikrinti ir periodiškai tikrintis sveikatą ir darbuotojams, susijusiems su migracijos valdymu, bei gamybos įmonių darbuotojams. Tuo pačiu darbdaviai privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik tinkamai pasitikrinę darbuotojai.

Nuo 2021-09-13 Sąraše išvardintuose sektoriuose veikiantiems darbdaviams kyla pareiga:

  • Sudaryti darbuotojų, privalančių pasitikrinti ir periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga, sąrašą ir su šiuo sąrašu įmonėje nustatyta tvarka supažindinti jame nurodytus darbuotojus;.
  • Patvirtinti periodinių sveikatos tikrinimų tvarką, kurioje būtų numatyta kokiais intervalais turi būti atliekami sveikatos patikrinimai, kur sveikatos patikrinimai turi/gali būti atliekami, kaip sveikatą pasitikrinę darbuotojai turi informuoti darbdavį apie sveikatos tikrinimo rezultatus, iki kada turi būti atliekami sveikatos patikrinimai, kam yra neprivalomi sveikatos patikrinimai bei informacija apie galimas pasekmes darbuotojams, atsisakiusiems pasitikrinti sveikatą.

Atsižvelgiant į įsigaliojusius pakeitimus, Valstybinė darbo inspekcija („VDI“) praneša, kad tikrins, ar darbdaviai laikosi taikomų apribojimų kontrolės. Kaip nurodoma VDI pranešime, patikrinimų apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose metu VDI inspektoriai sieks nustatyti ar darbdavys įsitikina, kad darbuotojas turi Galimybių pasą arba kitą teisės aktų nustatytą dokumentą.

Pagal ANK 45 str. 4 d. už nurodytų reikalavimų pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.