Privatūs klientai

Susisiekti

Dirbdami su verslo klientais, mes pastebime, kad profesionalūs ryšiai dažnai pereina į asmeninio pasitikėjimo zoną, leidžiančią mums spręsti mūsų klientų, jų šeimos narių ar artimų asmenų privačius teisinius klausimus.

Mūsų patirtis verslo teisėje suteikia mums galimybę aptarnauti klientus kompleksiškai, spręsti tiek verslo, tiek asmeninius teisinius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su turtiniais ir neturtiniais interesais, šeimos teise, paveldėjimu bei asmeninio turto valdymu. Atsižvelgdami į reikšmingus klientų gyvenimo įvykius, pavyzdžiui, santuoką, skyrybas ar artimo žmogaus netektį, mes siūlome išsamias teisines konsultacijas, reikalingos dokumentacijos rengimą (pvz. ikivedybinės, vedybinės sutartys, skyrybų dokumentai, testamentai) bei atstovavimą ikiteisminių ar teisminių procesų metu.

Gerai išmanydami šeimos ir verslo interesų sinergiją, konsultuojame klientus šeimos verslo valdysenos klausimais: šeimos verslo struktūrų kūrimas, privataus kapitalo ir šeimos investicijos, nuosavybės perdavimas paveldėjimo metu, filantropinė šeimų verslo veikla.

Šeimos teisė

Mūsų advokatų kontora yra sukaupusi gilią ekspertinę patirtį šeimos teisės srityje, kuri yra viena iš sudėtingiausių dėl jos tiesioginio poveikio asmenims ir šeimoms. Suprantame, kad šeimos teisės bylos yra unikalios dėl jų emocinio intensyvumo ir asmeninio pobūdžio, todėl mūsų požiūris į kiekvieną bylą yra labai individualizuotas ir žmogiškas.

Santuokos nutraukimas, sutuoktinių turto padalinimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas ir bendravimo su vaikais tvarka yra tik keli iš daugelio aspektų, su kuriais susiduria mūsų klientai. Mes taip pat sprendžiame sudėtingesnes problemas, tokias kaip tėvystės nustatymo ginčai, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas ir net situacijas, kai reikia leidimo išvykti gyventi į užsienį. Be to, esame patyrę tvarkant turtinius ginčus, įskaitant turto, kuris nėra oficialiai registruotas arba registruotas trečiųjų asmenų vardu, priskyrimą prie bendrosios sutuoktinių nuosavybės. Taip pat padedame formuoti turtinius susitarimus, įskaitant ikivedybines ir povedybines sutartis, siekiant apibrėžti turtinių teisių ir pareigų ribas santuokoje arba kituose ilgalaikiuose santykiuose.

Mūsų praktika rodo, kad šeimos teisės bylose svarbiausia yra ne tik teisinė ekspertizė, bet ir gebėjimas suprasti ir atsižvelgti į žmogaus emocines būsenas. Todėl mūsų kontora yra įsipareigojusi teikti ne tik profesionalią, bet ir empatišką teisinę pagalbą, siekiant rasti optimalius sprendimus, kurie atitiktų tiek teisinius, tiek asmeninius mūsų klientų poreikius.

Turto valdymas ir planavimas

Turtas ir jo valdymas yra sudėtinga sritis, glaudžiai susijusi su asmeniniais ir šeimos teisiniais santykiais. Kiekvieno verslo veiklos šerdyje slypi žmonės – tai gali būti turto savininkai, vadovai arba potencialūs verslo paveldėtojai. Jų veikla apima ne tik sprendimų priėmimą versle, bet ir asmeninio turto administravimą, kuris gali apimti įvairias formas: nuo sudėtingų investicijų, pavyzdžiui, akcijų, meno kūrinių arba nekilnojamojo turto. Šis turto spektras dažnai yra glaudžiai susijęs su šeimos gyvenimo įvykiais ir susiklostančiais teisiniais santykiais, kaip antai santuoka arba netekčių akimirkos, kurios daro įtaką turto valdymo sprendimams.

Mūsų advokatų kontora, suprasdama šiuos iššūkius, siūlo kompleksines turto valdymo ir planavimo paslaugas, siekiant padėti klientams sumažinti su šeimos turto valdymu susijusias rizikas ir apsaugoti asmeninį bei šeimos turtą nuo įvairių verslo ir asmeninių rizikų. Mūsų paslaugos apima visą turto valdymo ciklą – nuo jo įsigijimo, valdymo ir planavimo iki teisinių santykių sureguliavimo, turtinės padėties tvarkymo perėjimo momentais.

Mes teikiame išsamias konsultacijas šeimos turto struktūrizavimo, įsigijimo, dovanojimo ir pasidalijimo klausimais. Tai apima ne tik teisinį patarimą, bet ir atstovavimą derybose, vedybų (ikivedybinių ir povedybinių), dovanojimo bei sutuoktinių turto pasidalijimo sutarčių rengimą. Be to, mūsų ekspertai suteikia kvalifikuotas konsultacijas palikimo planavimo, testamentų rengimo ir paveldėjimo teisinių santykių srityse, taip pat atstovauja klientams derybose ir ginčuose dėl turto pasidalijimo ir santuokos nutraukimo.

Šeimos verslo valdymas

Šeimos verslo valdymas reikalauja ypatingo dėmesio verslo tęstinumo, nuosavybės perdavimo ir šeimos narių įtraukimo į verslo procesus klausimams. Mūsų kontora teikia konsultacijas šeimos verslams, siekiant sukurti aiškias verslo valdymo struktūras. Mes taip pat padedame planuoti ir įgyvendinti nuosavybės perdavimo procesus, užtikrinant sklandų verslo perėmimą ir tęstinumą. Mūsų tikslas – padėti šeimos verslams išvengti įprastų konfliktų ir užtikrinti, kad verslas būtų tvarus ir sėkmingas ateities kartoms. Verslo tęstinumas aktualus ne tik paveldėjimo aspektu, bet ir santuokos nutraukimo kontekste. Svarbu, kad verslas nenukentėtų akcininko santuokos nutraukimo metu, dalijantis turtą, įskaitant akcijas ir kitas verslo dalis. Todėl teikiame sprendimus, kaip išvengti potencialių rizikų ir užtikrinti sklandų verslo veikimą per bet kokius gyvenimo pokyčius.

Mūsų tikslas – padėti šeimos verslams išvengti įprastų klaidų ir konfliktų, susijusių su verslo perdavimu. Tai apima kruopštų verslo perdavimo planų rengimą, teisinės ir finansinės struktūros sukūrimą, taip pat šeimos narių parengimą būsimoms atsakomybėms. Konsultuojame šeimos verslus dėl optimalių perdavimo būdų, atsižvelgiant į konkrečios šeimos situaciją ir verslo specifiką. Taip pat nagrinėjame galimas alternatyvas, kai šeimos nariai nenori ar negali tęsti verslo veiklos.

Ekspertai

BOARD | MEMBER | MENTALITY

Gabrielė Šinkonė
  • Advokatė
Andželika Buivydė
  • Advokatė
  • Asocijuotoji partnerė
Justinas Bieliauskas
  • Teisininkas
Edgaras Margevičius
  • Advokatas
  • Vadovaujantis partneris
Projektai

Klientų sėkmės istorijos

Šeimos verslas

Sėkmingai įgyvendinome kompleksinį teisinių paslaugų projektą, orientuotą į šeimos verslo paveldėjimo situacijas, susijusias su įmonių akcijų, bendrijos nario teisėmis bei įnašų paveldėjimu.

Komercinių patalpų savininkai

Atstovavome komercinių patalpų, esančių gyvenamajame daugiabučiame name, savininkus civilinėje byloje pareiškiant ieškinį atsakovams daugiabučio namo savininkų bendrijai.

Privatūs klientai

Atstovavome klientus  ginče dėl daugiabučiame name atliktų fasado ir stogo remonto darbų trūkumų pašalinimo. Tarp šalių abiems šalims priimtinomis sąlygomis buvo pasirašyta taikos sutartis.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti