gegužės 17 2022

Pretenzija dėl sugadinto krovinio žalos atlyginimo

Krovinių gabenimas yra sudėtingas procesas, kadangi krovinį pervežant iš vieno taško į kitą yra susiduriama su nemažais iššūkiais – kroviniai į transporto priemonę pakraunami, perkraunami ir iškraunami, dėl to kyla problemos su krovinių supakavimu, sutvirtinimu. Kroviniai gabenami ilgais maršrutais, susiduriama su transporto priemonių eismo sutrikimais, procese dalyvauja daug kitų asmenų – vairuotojai, ekspeditoriai, valstybės pareigūnai, terminalai, ir kt. Dėl visų šių priežasčių pervežimo metu kroviniai gali būti apgadinti, o užsakovas patirti žalą. 

Susidūrus su tokia situacija, kai transportavimo metu krovinys yra apgadinamas, ir siekiant operatyviai ir mažiausiais kaštais gauti patirtos žalos atlyginimą, žalą patyręs asmuo turi tinkamai parengti pretenziją. Siekiant tinkamai pateikti pretenziją būtina atlikti ją pagal šiuos kriterijus: 

Terminai. 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) nustato, kad pretenzijos dėl akivaizdžių krovinio trūkumų turi būti pareikštos ne vėliau kaip krovinio perdavimo gavėjui metu, o dėl neakivaizdžių krovinio sugadinimų – ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo krovinio perdavimo gavėjui dienos. Ieškiniai teismui dėl visų iš vežimo teisinių santykių kylančių reikalavimų turi būti pareikšti per 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminą. Jeigu krovinys yra apgadintas ir žala padaryta dėl tyčinių veiksmų ar veiksmų, prilyginamų tyčiniams, ieškiniai turi būti pareikšti per 3 (trejų) metų ieškinio senaties terminą. 

Pretenziją pareikšti, turintis teisę asmuo. Tinkamą pretenziją turi pateikti reikalavimo teisę turintis asmuo, t. y. krovinio siuntėjas, gavėjas, asmuo, kuris atlygino nuostolius. 

Įrodymai. Tinkama pretenzija turi būti pagrįsta objektyviais įrodymais, todėl kartu su pretenzija turi būti pateikta:  

(i) krovinio pervežimo sutartis (jeigu yra sudaryta);  

(ii) CMR važtaraštis;  

(iii) krovinio vertę įrodantys dokumentai;  

(iv) pažeisto krovinio nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga;  

(v) padarytos žalos dydį patvirtinantys dokumentai. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti