Lietuvos Vyriausybė užregistravo Darbo kodekso įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo būtų siekiama sutrumpinti darbo valandas viešajame sektoriuje:

2021-09-14 buvo užregistruotas Darbo kodekso 112 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas;

Pritarus siūlomam pakeitimui, Darbo kodekso 112 straipsnio 4 dalis skambėtų sekančiai:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato sutrumpintas darbo laiko normas asmenims, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, ir šių darbų, profesijų ir pareigybių sąrašą, ir sutrumpintas darbo laiko normas darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje, įvertinus riziką, nustatyta, kad sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų leistinus dydžius (kiekius) ir techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, ir jų darbo apmokėjimo tvarką. <…> Valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose darbuotojams, kurie grįžta į darbą nepasibaigus atostogoms vaikui prižiūrėti, nustatoma sutrumpinta 32 valandų per savaitę darbo norma, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo norma taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų jų pasirinkimu iki vaikui sukanka treji metai <…>.“;

Anot projekto aiškinamajame rašte pateiktos pozicijos, naujojo reglamentavimo įgyvendinimas nesukeltų papildomų išlaidų šalies biudžetui. Nors darbuotojams bus mokamas įprastinis jų darbo užmokestis (faktiškai dirbant 32 valandas per savaitę) – sutaupoma būtų darbuotojo ankstesnio grįžimo iš vaiko priežiūros atostogų sąskaita, t. y. nebūtų išmokamos vaiko priežiūros išmokos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo.

Teigiama, kad privačiam sektoriui šis pakeitimas neturės jokios įtakos, kadangi tai būtų taikoma tik valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, tačiau neatmetamas noras skatinti ir privatų sektorių, sudarant palankesnes darbo sąlygas, darbuotojams auginantiems vaikus iki trejų metų.

Susidaro natūralūs klausimai, ar pritarus šiam projektui, nenukentės viešosios paslaugos bei jų suteikimo kokybė, greitis. O kokia Jūsų nuomonė, ar pritarus šiam siūlymui, darbas viešajame sektoriuje taps patrauklesnis?