Prisidedame prie verslumo skatinimo Lietuvoje ir verslo kultūros auginimo. Kartu su Verslia Lietuva jungiamės prie naujos e. mentorystės programos!

 // 6 mėnesius dirbsime atsižvelgiant į dalyviams kylančius verslo iššūkius ir dalinsimės savo patirtimi. Visu šiuo laikotarpiu kartu su įvairių sričių specialistais neatlygintinai dalinsimės savo žiniomis bei patirtimi su verslo naujokais arba tais, kurie patiria sunkumų ir ieško ekspertų pagalbos.