rugsėjo 23 2022

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai – pritarta Lietuvai priešiškų valstybių įmonių šalinimui iš konkursų

✂️ Siekiant nutraukti visus saitus ir galimybes prisidėti savo pačių pinigais prie agresorių veiklos, Seimas pritarė pasiūlytiems viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams, kurių pagrindu pirkimų vykdytojai galės atmesti tiekėjų pasiūlymus, jei tiekėjas ar jo siūlomų prekių kilmė yra iš valstybių ar teritorijų, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė. 

? Minėtame sąraše bus įvardintos valstybės, keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui. Planuojama, kad pirmosios valstybės, kurios atsidurs šiame sąraše, bus Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika. 

♻️ Siekiant sudaryti galimybes visoms perkančiosioms organizacijoms atmesti pasiūlymus, kai tiekėjas, subtiekėjas ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, patys ar juos kontroliuojantys asmenys, ar tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos yra iš priešiškų valstybių, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. papildyta nauja 51 dalimi ir nustatyta, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos viešuosius pirkimus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju (arba esant Vyriausybės sprendimui, kad yra rizika dėl vieno iš dalykų), gali atmesti pasiūlymus, kai minėti asmenys yra registruoti Vyriausybės tvirtinamame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba prekių kilmė (įskaitant jų sudedamąsias dalis) yra ar paslaugos teikiamos iš minėtame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Taip pat VPĮ 90 str. papildytas nustatant, kad esant minėtoms aplinkybėms būtų galima nutraukti ir jau sudarytas pirkimo sutartis. 

⚖️ Įdomu ir tai, kad UAB Huawei Technologies (Vilnius) dar viešų konsultacijų metu pateikė išsamų raštą, kuriuo nesutiko su įstatymų pakeitimų projektais, nurodydama, kad projektai prieštarauja laisvo prekių judėjimo ir kitiems pamatiniams principams, proporcingumo reikalavimui, konkurencijos teisei ir kitiems Lietuvos bei tarptautiniams teisės aktams. Nepaisant to, į šias pastabas neatsižvelgta, kadangi nacionalinis saugumas yra pirmaeilis valstybės interesas ir valstybė konstituciškai svarbiam tikslui privalo nustatyti specialų teisinį reguliavimą siekiant išvengti grėsmės valstybės ar visuomenės saugumui, todėl šiuo atveju įstatymų pakeitimų tikslas yra svarbesnis nei trečiosiose valstybėse įsisteigusių gamintojų verslo interesai. Nors Vyriausybė pripažįsta, kad tam tikromis nuostatomis iš dalies bus ribojama konkurencija viešuosiuose pirkimuose, tačiau tai būtina siekiant sumažinti grėsmę nacionaliniam saugumui. 

? Patvirtinta ir daugiau VPĮ pakeitimų, susijusių su perkančiosiomis organizacijomis, valdančiomis ypatingos svarbos infrastruktūrą, veikiančiomis gynybos srityje ar strategiškai svarbiuose sektoriuose ar pan., t. y. naujas kvalifikacijos vertinimo aspektas bei techninės specifikacijos reikalavimas. 

?️ Šie įstatymų pakeitimai turėtų įsigalioti nuo balandžio 1 d. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti