balandžio 27 2021

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

? Dar 2020-05-20 Vyriausybė Aplinkos ministerijos siūlymu priėmė itin svarbų statybos sektoriaus ateičiai sprendimą, atveriantį kelią jam skaitmeninti. Tuomet nustatyta prievolė nuo 2021-01-01 viešųjų statinių statybai pradėti palaipsniui taikyti informacinį modeliavimą, kuris pasaulyje žinomas santrumpa BIM (Building Information Modelling). 

? Balandžio 15d. Seimas priėmė dviejų pirkimus reglamentuojančių įstatymų pataisas, kurios sudaro teisines prielaidas įpareigoti perkančiąsias organizacijas taikyti BIM metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus statinius ir kilnojamuosius objektus (elektros tinklus, dujotiekius ir kt.). 

? Viešųjų pirkimų įstatymo 35 str. 2 d. papildytas nauju 13 p., kuris numato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti: reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Analogiškai papildoma ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 str. 2 d. 

? Šie įstatymų pakeitimai įsigalios 2021-12-01, o prievolė nuo minėtos dienos taikyti bendradarbiavimu pagrįsto BIM metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus objektus bus nustatoma palaipsniui. Konkrečius šių metodų taikymo atvejus ir tvarką iki 2021-08-31 turės nustatyti Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 

? Daugiau apie BIM-LT projektą galite pasiskaityti tam specialiai sukurtame tinklalapyje https://statyba40.lt/. 

 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti