liepos 09 2024

Naujos galimybės verslui pertvarkant VšĮ į bendroves

Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, valstybė ir savivaldybės dalyvauja 324 viešosiose įstaigose, o iš viso Juridinių asmenų registre yra įregistruotos 11 664 viešosios įstaigos. Atitinkamai dauguma veikiančių viešųjų įstaigų Lietuvoje yra privataus kapitalo. 

Iki 2024 metų gegužės 1 dienos viešąsias įstaigas buvo galima pertvarkyti tik į biudžetines įstaigas, labdaros ir paramos fondus. Nuo šių metų gegužės 1 dienos įsigaliojo Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, leidžiantys viešąsias įstaigas pertvarkyti į asociacijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves bei mažąsias bendrijas. Tai reiškia, kad viešosios įstaigos po pertvarkymo galės tapti pelno siekiančiais juridiniais asmenimis, kurių pelnas galės būti paskirstytas dalyviams. 

Šie pakeitimai taip pat turi reikšmingos įtakos ir privataus kapitalo viešosioms įstaigoms, suteikiant galimybę pertvarkyti jas į pelno siekiančias bendroves. Svarbu prieš atliekant procesus, atsižvelgti į pertvarkymui keliamas sąlygas ir procedūras: 

  1. Skirtingai nei kitais juridinio asmens teisinės formos pertvarkymo atvejais, VšĮ pertvarkymui taikomas specifinis reikalavimas, t. y. prieš pertvarkant VšĮ į AB ar UAB, privaloma patenkinti viešosios įstaigos kreditorių reikalavimus. Kadangi įstatymas numato, kad turi būti atsiskaitoma su visais kreditoriais, nepatenkinus reikalavimų, pertvarkymas į pelno siekiančią bendrovę turėtų būti negalimas. 
  2. Atsiskaičius su kreditoriais, likęs viešosios įstaigos turtas, išskyrus gautą paramą, pereina bendrovės nuosavybėn kaip įnašas, formuojant bendrovės įstatinį kapitalą. Nors įstatymas reikalauja, kad valstybės ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų turtas būtų įvertintas nepriklausomo turto vertintojo, tokia pat pareiga galioja ir privataus kapitalo įmonėms pagal Akcinių bendrovių įstatymą. Turto vertinimo ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registrui kartu su naujos bendrovės įstatais. 
  3. Svarbu pažymėti, kad viešosios įstaigos, pertvarkytos į uždarąsias akcines bendroves, turės sumokėti pelno mokestį už nepanaudotą paramą, prieš pertvarkant ją į uždarąją akcinę bendrovę. Toks turtas tampa bendrovės nuosavybe ir įstatinio kapitalo dalimi, todėl būtina atidžiai planuoti pertvarkymo procesą ir konsultuotis su teisininkais. 
  4. Prieš atliekant pertvarkymo veiksmus, svarbu išanalizuoti sudarytų paramos sutarčių sąlygas, siekiant užtikrinti, kad nėra draudimo keisti teisinę formą arba pareigos gauti išankstinį sutikimą.  

Apibendrinant, viešosios įstaigos dabar gali persitvarkyti į pelno siekiančias bendroves, taip suteikiant verslams naujas plėtros galimybes. Nors naujasis reguliavimas kelia daug teisinių neaiškumų, jų sprendimą gali palengvinti konsultacijos su teisės ir mokesčių srities specialistais. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti