Apie industriją

Mes siekiame tarpdisciplininio požiūrio į sudėtingus nekilnojamojo turto sandorius, kad galėtume savo klientams pasiūlyti lanksčius ir kūrybiškus sprendimus sudėtingoms problemoms spręsti įvairiuose komerciniuose nekilnojamojo turto sandoriuose.

Mes siūlome tikslius, daugiadisciplininius ekonomiškai pagrįstus patarimus. Prevence Legal reguliariai konsultuoja nekilnojamojo turto klientus įvairiais klausimais, įskaitant investicijas, pardavimus, jungtines įmones, kapitalo didinimą ir nekilnojamojo turto finansavimo sandorius. Taip pat teikiame teisines konsultacijas nekilnojamojo turto vystymo, statybos, planavimo, nuomos sutarčių ir kitais kasdieniniais klausimais. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas aktualias tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Nuolat stebime geopolitines ir energetikos tendencijas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

Mes suprantame šį sektorių formuojančius geografinius, komercinius ir geopolitinius veiksnius. Teikiame konsultacijas bei visapusiškas teisines paslaugas, atstovaujame klientams teisiniuose santykiuose, susiklosčiusiuose įvairiuose energetikos sektoriuose – elektros, dujų, naftos, kasybos ir atsinaujinančios energijos sektoriuose. Mes konsultuojame kiekvienoje energetikos projekto stadijoje: pradedant projekto rengimu ir baigiant objekto eksploatavimu bei priežiūra. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas aktualias tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Konsultuojame klientus dėl visų intelektinės nuosavybės klausimų, technologijų panaudojimo ir perleidimo, distribucijos, subrangos, konkurencijos, mokesčių ir bendrųjų komercinių klausimų.

Taip pat padedame technologijų startuoliams, tiek jų veiklos pradžioje, tiek ir vėliau konsultuojame kasdieninės veiklos klausimais. Mūsų teisininkai turi ne tik puikias teisines žinias, tačiau ir turi puikų supratimą apie technologijas bei reikiamą komercinę patirtį, kas jiems suteikia pranašumą prieš kitus teisininkus. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas aktualias tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Teikiame teisines paslaugas finansinėms institucijoms, įskaitant bankus, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas, investicines bendroves, draudimo bendroves ir brokerius, turto valdytojus, investicinius ir pensijų fondus, prekybos ir atsiskaitymo sistemas bei jų operatorius, emitentus ir investuotojus.

Konsultuojame kapitalo rinkų, reguliavimo, atitikties teisės aktų reikalavimams, įmonių susijungimų ir įsigijimų, nemokumo klausimais. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Prevence Legal yra ideali vieta padėti klientams, kurie ruošiasi kibernetinio saugumo rizikoms arba reaguoja į sistemų ar duomenų pažeidimus, kai jie įvyksta.

Mes konsultuojame įvairiais kibernetinio saugumo ir privatumo klausimais, įskaitant privatumo auditą, politiką ir procedūras, rizikos mažinimą, duomenų saugumą ir atitiktį mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartui bei Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, darbuotojų privatumą. įrašų saugojimą ir elektroninį atskleidimą, tarptautinį ir tarpvalstybinį duomenų perdavimą, saugumo pažeidimus. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Mes teikiame platų e-komercijos teisės paslaugų spektrą, padedantį laikytis įvairių interneto ir duomenų apsaugos taisyklių, taip pat užtikrinti, kad jūsų teisės būtų saugomos internete, įskaitant IT sutartis, programinės įrangos ir techninės įrangos sutartis, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, svetainių talpinimo sutartis ir kt.

Mūsų teisininkai visada yra šio greitai besikeičiančio sektoriaus priešakyje ir gali padėti jums sukurti ir plėtoti jūsų internetinio verslo strategiją ir padėti sėkmingai orientuotis tarp elektroninės prekybos taisyklių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis internete. Mūsų teisininkai taip pat nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Teikiame teisines paslaugas gyvybės mokslų srityje veikiančioms organizacijoms ir su sveikata susijusių produktų gamintojams, įskaitant farmacijos, medicininės įrangos, sveikatos priežiūros paslaugų ir diagnostikos, chemikalų, kosmetikos ir biotechnologijų sritis (mokslinių tyrimų laboratorijas, startuolius, mokslo įstaigas ir t. t.).

Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Teikiame teisines konsultacijas klientams dėl jų kasdieninės veiklos problemų, taip pat sudėtingų sandorių, kurie yra ypatingai svarbūs klientų sėkmei.

Mūsų technines – teisines žinias sąlygoja mūsų noras visada suprasti verslą kliento akimis. Šis išskirtinis komercinis supratimas nuolat formuoja mūsų teisinę perspektyvą. Per besikeičiančius verslo ir ekonomikos ciklus mes stebime ir vertiname rinkos judėjimus, padėdami mūsų klientams spręsti verslo problemas sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Teikiame teisines paslaugas visose transporto srityse: automobilių, geležinkelių transporto, jūrų, aviacijos.

Mūsų komanda nuolat seka transporto sričių naujienas, aktualias teisės aktų ir teismų praktikos naujoves, todėl savo klientams suteikiame tik aktualiausiomis žiniomis pagrįstus teisinius sprendimus. Naudodamiesi savo patirtimi siekiame kuo daugiau ginčų, kylančių iš pervežimo teisinių santykių, užbaigti taikiai dar iki teismo. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Vadovaudamiesi išskirtinėmis žiniomis ir kompetencija, teikiame teisines paslaugas ir veiksmingą pagalbą laisvalaikio bei žaidimų srities verslams, žiniasklaidos profesionalams, internetiniams verslams, internetinių svetainių dizaineriams ir reklamos agentūroms.

Savo klientams teikiame teisines konsultacijas pardavimo, skolinimosi, investavimo, žiniasklaidos, intelektinės nuosavybės teisių panaudojimo klausimais, antimonopolinės, konkurencijos, Europos Sąjungos ir kitais teisės klausimais. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.

Apie industriją

Klientams padedame parengti tipines sutarčių formas, įgyvendinti ir dirbti pagal geriausios praktikos reikalavimus bei tinkamai valdyti veiklos rizikas.

Teikiame konsultacijas sudarant svarbias verslo sutartis, įvairiose srityse – platinimo, tiekimo, rinkodaros, franšizės, licencijavimo ir kitos komercinės sutartys. Mūsų teisininkai nuolat informuoja klientus apie aktualius teisės aktų ir teismų praktikos pasikeitimus konkrečioje industrijoje ir siūlo savo strategines įžvalgas tolesnei verslo plėtrai.