balandžio 22 2024

Dividendų išmokėjimo sąlygos ir pagrindiniai reikalavimai bendrovėms

Vienas svarbiausių metinių įvykių kiekvienoje akcinėje bendrovėje yra eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris pagal teisės aktų nuostatas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius po finansinių metų pabaigos.

Palyginti su kitais akcininkų susirinkimais, būtent eiliniuose susirinkimuose sprendžiami specifiniai, įstatymo griežtai reglamentuoti klausimai: metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, sprendžiami pelno paskirstymo klausimai. Pelno paskirstymas yra ypač svarbus, nes nuo jo rezultatų priklauso dividendų išmokėjimo galimybės akcininkams. Atitinkamai eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sprendžia dėl pelno paskirstymo ir dividendų akcininkams išmokėjimo.

Dividendų mokėjimas yra griežtai reguliuojamas ir negali būti atliekamas, jeigu bendrovė susiduria su finansiniais iššūkiais, turi neįvykdytų įsipareigojimų, arba jos nuosavas kapitalas yra žemiau nustatytų minimalių ribų. Žemiau pasidalinu pagrindinėmis taisyklėmis kaip dividendai turi būti išmokami ir kokiais atvejais juos išmokėti yra draudžiama.

Dividendų išmokėjimo sąlygos:

❌ dividendų mokėjimas avansu yra draudžiamas.

📍 Paskirti dividendai turi būti išmokėti pinigais.

📍 Dividendai išmokami ne vėliau kaip per mėnesį nuo atitinkamo akcininkų sprendimo priėmimo.

📍 Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

📍 Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

📌 bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo.

📌 Ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių).

📌 Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

📌 Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų.

Dividendų mokėjimas yra ne tik finansinė nauda akcininkams, bet ir rodiklis, atspindintis bendrovės finansinį stabilumą ir gebėjimą efektyviai valdyti kapitalą. Tai svarbu ne tik siekiant išlaikyti akcininkų pasitikėjimą, bet ir užtikrinant ilgalaikį bendrovės augimą ir plėtrą.

Atitinkamai, jei eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dar neinicijavote, dabar yra tinkamas laikas jį organizuoti ne vien dėl dividendų išmokėjimo akcininkams, bet tuo pačiu ir dėl prievolės pateikti VĮ Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinius ne vėliau kaip per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento įvykdymo.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti