PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika atnaujinta 2021-11-11

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje.

1. Kam taikoma ši Privatumo politika

Ši Privatumo politika nustato Advokatų profesinės bendrijos Prevence (toliau – mes arba Prevence) vykdomo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, kurios taikomos šios interneto svetainės lankytojams, mūsų paslaugomis besinaudojantiems klientams ir kitiems asmenims, kurių duomenis tvarkome savo profesinės veiklos rėmuose. 

Visų šioje Privatumo politikoje aprašomų asmens duomenų atžvilgiu Prevence Legal veikia kaip Duomenų valdytojas. Mūsų rekvizitai:

Advokatų profesinės bendrija Prevence

Lakūnų g. 30, LT-09131 Vilnius

Įmonės kodas: 305903312

Telefono numeris: +370 625 18270

El. paštas: info@prevence.legal 

 

2. Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip ją naudojame

Kokiu tikslu renkame asmens duomenis?

Kokie asmens duomenys yra renkami?

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

1. Tinkamas teisinių paslaugų teikimas, teisinių paslaugų sutarties vykdymas ir pareigų įgyvendinimas

Duomenys apie klientą, jo atstovus, valdymo ar kitų organų narius, darbuotojus, partnerius ir (arba) kitus fizinius asmenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, vykusi komunikacija, informacija apie turtą, įsiskolinimus, veiklą, ginčo aplinkybes, atstovavimo duomenys, atvaizdas, vaizdo ir garso medžiaga, viešoje erdvėje surinka informacija apie privatų gyvenimą ir bet kokie kiti duomenys, kurie reikalingi tinkamam teisinių paslaugų sutarties vykdymui.

Teisinių paslaugų teikimo metu mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti tiek kliento, tiek trečiųjų asmenų specialiųjų kategorijų duomenis: rasinę ar etninę kilmę atskleidžiančią, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose nurodančią informaciją, taip pat genetinius ar biometrinius duomenis, kuriais siekiama konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Klientų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisinių paslaugų sutartį arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš teisinių paslaugų sutarties sudarymą (BDAR 6 (1)(b)), mums taikomų teisinių prievolių arba pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas (BDAR 6 (1)(c) ir (e)), siekis užtikrinti mūsų pačių ir/arba kitų asmenų teisėtus interesus (BDAR 6 (1)(f)).

Trečiųjų asmenų (ne Kliento) duomenų tvarkymo pagrindas – profesinių teisių ir pareigų visuma.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra siekis pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, duomenų subjekto sutikimas arba duomenų subjekto viešai paskelbtų asmens duomenų tvarkymas (BDAR 9 (2)(a), (e) ir (f)).

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tiek, kiek tai yra būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Visą teisinių paslaugų sutarties galiojimo laiką ir 10 metų po teisinių paslaugų teikimo sutarties su klientu galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.

2. Mokėjimų ir buhalterinės apskaitos vedimas

Buhalterinės apskaitos dokumentuose esantys duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos numeris, mokėjimų įforminimo duomenys, suteiktos paslaugos bei kita informacija, jeigu jos reikalauja apskaitos taisyklės.

Šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mums taikomos teisinės prievolės (BDAR 6 (1)(c).

10 metų, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.

3. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)

Tvarkomi šie duomenys: klientų atstovų vardas, pavardė, el. pašto adresas, atstovaujama organizacija ir pareigos bei techninė informacija apie jūsų atliktus veiksmus su naujienlaiškiu (pvz., ar atidarėte naujienlaiškį, kokias nuorodas spaudėte ir pan.)

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo (BDAR 6 (1)(a)) bei Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos.

4. Socialinių tinklų paskyrų administravimas

Renkami ir tvarkomi šie socialinių tinklų naudotojų duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (jeigu tokią mums pateikiate), palikti komentarai po mūsų įrašais, mūsų įrašų pasidalinimai, „patinka“, „sekti“ ir kitų jūsų reakcijų duomenys (įskaitant informaciją apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote Prevence socialinio tinklo paskyrą), nuotrauka, jūsų mums siunčiamos žinutės, komunikacijos su mumis istorija (žinučių turinys, jų gavimo/pateikimo laikas), jūsų palikti atsiliepimai bei Prevence įvertinimai.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo (BDAR 6 (1)(a)) pagrindu

10 metų, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.

5. Siekdami tobulinti savo svetainę, užtikrinti jos veikimą, padidinti jos saugumą ir pritaikyti jos turinį bei formą vartotojų poreikiams

Renkami ir tvarkomi šie Prevence interneto svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, operacinė sistema, naudotojo ID ir kita informaciją apie lankytojo veiklą mūsų ir kitose svetainėje. 

Ši informacija renkama ir saugoma kaip žurnalinių įrašų dalis arba naudojant slapukus. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite šios Privatumo politikos 6 dalyje „Slapukai“

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo (BDAR 6 (1)(a)) pagrindu 

Plačiau apie saugojimo laikotarpius skaitykite šios Privatumo politikos 6 dalyje „Slapukai“

3. Kam atskleidžiame asmens duomenis EEE ribose ir už EEE ribų

Kai tai yra būtina, Prevence gali perduoti ir/arba kitaip atskleisti tvarkomus asmens duomenis Lietuvos bankui, Lietuvos advokatūrai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, teismams ir (arba) kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms. 

Taip pat, kiek tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti, Prevence gali perduoti asmens duomenis tvarkyti pasitelktiems tretiesiems asmenims – partneriams, paslaugų teikėjams (įskaitant programinės įrangos, IT infrastruktūros priežiūros, debesijos paslaugų teikėjus, serverių nuomos ir priežiūros, elektroninių ryšių, siuntų pristatymo, svetainės administravimo, archyvavimo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus ir kt.). Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook, Linkedin). 

Su Facebook, Inc. (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad Facebook nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Facebook naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC);

Su LinkedIn Corporation (JAV) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad LinkedIn nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų LinkedIn naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).

Su Google LLC (Youtube) privatumo politika galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).

4. Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Prevence, turi šias teises:  

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai); 
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis); 
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis); 
 • Reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis): 

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:  

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 
 • jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; 
 • jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis. 
 • Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):  

Dėmesio! Teisę apriboti duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

 • asmens duomenys yra netikslūs; 
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti; 
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
 • jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už jūsų priežastis. 
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);  
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).
 • Jeigu manote, kad Prevence neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Pasinaudoti savo turimomis teisėmis galite pateikę rašytinės formos prašymą el. paštu info@prevence.legal, paštu mūsų adresu Lakūnų g. 30, LT-09131 Vilnius, arba tiesiogiai atvykę į Prevence buveinę.

5. Trečiųjų šalių produktai Prevence svetainėje

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš Prevence interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

6. Slapukai

Šioje svetainėje yra naudojami būtinieji ir statistikos slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda patraukliai atvaizduoti Prevence interneto svetainę, užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com. 

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami šiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;
 • anonimiškai rinkti statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus jūs peržiūrėjote;
 • rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai tobulinti;
 • rodyti labiausiai jūsų interesus ir poreikius atitinkančią informaciją, o taip pat tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas.

Slapukų naudojimo metu sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau Prevence svetainės lankytojas liks anonimiškas.

Prevence svetainėje naudojamų slapukų aprašymas

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

rc::a 

rc::b

rc::c

Būtinieji

Šis slapukas naudojamas atskirti žmones nuo robotų. Tai naudinga svetainei, siekiant pateikti efektyvias ataskaitas apie interneto svetainės naudojimą.

Nuolatinis

Sesijos 

Sesijos

_ga

_gat

_gid

Statistikos

„Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai renka nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapukų dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.

2 metai

1 diena

1 diena

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis el. paštu info@prevence.legal arba telefonu +370 625 18270.