Autorių teisės

Susisiekti

Autorių teisės yra svarbus kūrybiškumo variklis, suteikiantis autoriams išskirtines teises į jų kūrinius tam tikram laikotarpiui.

Todėl Prevence teisininkai remdamiesi savo sukaupta patirtimi IT sektoriuje ir intelektinės nuosavybės srityje gali būti Jūsų strateginis teisinis partneris, teikiantis visapusiškas paslaugas nuo: kūrinio registracijos (nors autorių teisės suteikia teisių apsaugą automatiškai sukūrus kūrinį, registracija padeda sustiprinti teisinę kūrinio apsaugą), atstovavimo klientams bylose dėl įtarimo autorių teisių pažeidimo, programinės įrangos, žaidimų ar kitų kūrinių autorių teisių licencijavimo sutarčių rengimo, atstovavimo rengiant raštus dėl pažeidimų nutraukimo (angl. cease and desist), suteikiame konsultacijas įmonėms dėl įmonės vidaus autorių teisių politikos valdymo, skaitmeninių autorių teisių apsaugos klausimai: įskaitant susijusius su platinimu internetu, skaitmeniniu kopijavimu ir interneto turiniu.

Galime Jums padėti šiais klausimais:

  • Autorių ir gretutinės teisės.
  • Gretutinių teisių sutarčių paruošimas.
  • Licencinių sutarčių rengimas.
  • Atstovavimas derybose, ginčuose dėl autorių teisių pažeidimo.
  • Raštų dėl pažeidimo nutraukimo (angl. cease and desist) paruošimas.

Su autorių teisėmis susijusių sutarčių rengimas

Dažnai įmonės susiduria su problemomis, susijusiomis su neaiškiais autorių teisių perleidimo aspektais, neapibrėžtais licencijavimo terminais. Autorių ir gretutinių teisių apsauga prasideda nuo pat sutarties rengimo, kurioje detaliai galima užtikrinti, kad įmonės intelektinė nuosavybė būtų tinkamai saugoma ir komercializuojama.

Mūsų advokatų kontora gali pasiūlyti išsamią pagalbą rengiant ir derinant sutartis, kurios ne tik atitiktų teisės aktų reikalavimus, bet ir užtikrintų tinkamą verslo interesus atitinkančią apsaugą, t. y. sutartyje būtų aiškiai nurodomas konkrečios licencijuojamos ar perduodamos teisės, naudojimo srities apibrėžimas (sutarties trukmė, geografinės teritorijos, aiškiai nurodytos finansinės sąlygos, įskaitant mokėjimo sumas, mokėjimo grafikus, autorinius atlyginimus, avansinius mokėjimus ir bet kokią kitą finansinę kompensaciją, nurodomos autorių teisių garantijos ar pareiškimai ir kiti svarbūs elementai. Be to, mūsų ekspertai padeda spręsti ginčus, kurie gali kilti dėl autorių ar gretutinių teisių pažeidimo.

Autorių ir gretutinių teisių pažeidimai

Autorių teisių pažeidimai kyla dėl nenumatytų kūrinių panaudojimo formų, neaiškių licencijavimo sutarčių sąlygų ar nepatvirtinto turinio platinimo skaitmeninėse platformose.

Remdamiesi savo patirtimi ginčų srityje, žinome, kad autorių teisių bylose kyla sudėtingi klausimai, susiję su kūrinio originalumu, licencijavimu ir tarptautinėmis sutartimis. Prevence advokatų komanda yra pasirengusi atstovauti klientus visose su autorių teisių pažeidimais susijusiose situacijose. Mes teikiame konsultacijas dėl potencialių pažeidimų, analizuojame sutartis ir licencijavimo susitarimus, taip pat atstovaujame klientus teismuose, siekdami kompensacijų už pažeidimus. Be to, mes padedame klientams kurti prevencines strategijas, kurios padėtų išvengti būsimų pažeidimų ir minimalizuoti su jais susijusias rizikas.

Padedame sustabdyti autorių teisių pažeidimus

Autorių teisių pažeidimai paprastai nustatomi, kai autorių teisių turėtojas (arba jo atstovas) nustato atvejį, kad jo autorių teisių medžiaga naudojama be leidimo. Identifikavus pažeidimą, mes padedame klientams parengti reikiamą dokumentaciją ir sustabdyti pažeidimus. Įprastai apie autorių teisių pažeidimą yra informuojama laišku, kuris  žinomas kaip „cease and desist“ ir yra esminė priemonė, skirta apsaugoti įmones nuo įvairių teisinių pažeidimų, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. Dažnai įmonės susiduria su problemomis, kai jų pažeidimo nutraukimo raštas yra nepakankamai konkretus, neteisingai formuluojamas arba netenkina teisinių reikalavimų. Neadekvačiai parengtas raštas gali sukelti papildomų teisinių problemų, įskaitant galimus ieškinius dėl klaidinančių teiginių arba neįrodytų kaltinimų.

Tad nepriklausomai nuo to, ar norite paruošti pranešimą apie autorių teisių pažeidimus, nutraukti pažeidimus ar jį gavote, patariame surinkti visą susijusią informaciją ir kreiptis į teisininkus.

Ekspertai

BOARD | MEMBER | MENTALITY

Edgaras Margevičius
  • Advokatas
  • Vadovaujantis partneris
Simonas Milašius
  • Teisininkas
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti