vasario 14 2023

Autorių teisių apsaugos standartas – filmai.in atvejis

Šių metų sausio pabaigoje žiniasklaidoje plačiai nuskambėjęs sprendimas filmai.in byloje visuomenei priminė apie autorių teisių pažeidimų vertinimo rimtumą. Autorių teisių turėtojai, kurių kūriniai neteisėtai platinami internete, gali kreiptis ne tik dėl neteisėto svetainių blokavimo į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ar prašyti svetainių administratorių pašalinti jų kūrinius, bet ir kreiptis dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo konkretiems asmenims, administruojantiems neteisėtus tinklalapius ir gaunantiems iš tokios veiklos finansinę naudą, kartu pareiškiant jiems ir reikalavimus atlyginti turtinę žalą.

Teisėtas autorinių kūrinių naudojimas verslo subjektams 

Autorių teisių objektai įgyjami iš jų autorių arba šiomis teisėmis teisėtai disponuojančių subjektų, pvz.: iš autoriaus užsakomas logotipo ar reklaminio vaizdo klipo kūrimas, iš skaitmeninio turinio platformos nusiperkama fotografijos ar vaizdo medžiaga (angl. stock footage) ir t.t. Taip pat turtinės autorių teisės į kūrinį, kurį sukūrė darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, išskyrus kompiuterių programas, 5 metams pereina darbdaviui (jeigu kitaip nenustatyta sutartyje).

Atitinkamai sudarant sutartis su autoriais, tiekėjais, darbuotojais ir kitais subjektais iš kurių įgyjamos turtinės teisės į kūrinius, visada rekomenduojame aiškiai apibrėžti ir nusistatyti:

  • autorinio kūrinio apimtį;
  • turtinių teisių perdavimo apimtis (terminas, teritorija ir t.t.);
  • turtinių teisių gavėjo atsakomybės ribos ir garantijos (pvz. subrangovas garantuoja, jog kūrinio autorius yra subrangovas, o paaiškėjus priešingai subrangovas privalo užsakovui atlyginti visas išlaidas, nuostolius, apsaugoti nuo ieškinių ir t.t.);
  • autorinio atlyginimo dydis;
  • taip pat atlikti kitus teisinio ir techninio patikrinimo veiksmus, kurie leistų įsitikinti kad autoriaus teisės nėra pažeidžiamos (pvz. sudarant sublicencijos sutartį – sublicencijos davėjo prašyti pateikti licencinę sutartį ar atitinkamas garantijas).

Verta paminėti, kad viešai skelbiami įmonių BDAR atitikties dokumentai remiantis ESTT praktika taip pat gali būti autorių teisių objektu, todėl net ir iš pažiūros šabloniškai atrodantys kūriniai gali būti autorių teisių objektais ir saugomi įstatymo.

Reikalavimai platformoms 

Atsakomybė už trečiųjų asmenų atliekamus autorių teisių pažeidimus gali būti taikoma ne vien piratinėms platformoms kaip filmai.in, tačiau ir bet kuriems kitiems skaitmeninio turinio platformų valdytojams, kurie nors ir savo rankomis į platformas nekelia neteisėto turinio, tačiau jų veikla atitinka tam tikrus kriterijus ir platformoje yra pažeidžiamos autorių teisės.

ESTT savo praktikoje dėsto, jog platformos valdytojas gali būti laikomas atlikusiu viešo paskelbimo veiksmus bei jo atžvilgiu taikoma teisinė atsakomybė už autorių teisių pažeidimus, pvz. kai:

  • platformos valdytojas konkrečiai žino, kad jo platformoje yra neteisėtai prieinamas saugomas turinys, tačiau nedelsiant jo nepašalina ir neužblokuoja prieigos prie tokio turinio;
  • kai platformos valdytojas žino ar turėtų žinoti, kad platformoje naudotojas neteisėtai padarė saugomą turinį viešai prieinamą, tačiau valdytojas nesiima įgyvendinti tinkamų techninių priemonių, kurių galima būtų tikėtis iš įprastai rūpestingo valdytojo, kad užkirstų kelią autorių teisės pažeidimams platformoje;
  • kai platformos valdytojas dalyvauja atrenkant neteisėtai viešai paskelbtą saugomą turinį, savo platformoje teikia priemones, skirtas konkrečiai neteisėtai dalytis tokiu turiniu, ar sąmoningai skatina tokį dalijimąsi.

Visiems verslams rekomenduojame įsivertinti, ar disponuojami kūriniai yra autorių teisių objektai, bei atlikti teisinį bei techninį patikrinimą ir įsivertinti ar disponuojant kūriniu nėra pažeidžiamos autorių teisės ir ar autorinėse ar licencinėse sutartyse su kontrahentais įtvirtinti visi reikiami teisiniai saugikliai.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti