Prevence ginčų komanda sėkmingai atstovauja restauravimo paslaugas teikiančią individualią įmonę sudėtingoje viešųjų pirkimų byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl viešojo pirkimo rezultatų panaikinimo ir įpareigojimo pašalinti pirkimą laimėjusį asmenį iš pirkimo procedūrų.

Prevence komanda pasiekė svarbią tarpinę pergalę procese.
🔹 Pirmos instancijos teismas tenkino Prevence komandos parengtą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje. Teismo nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo dienos ir vykdoma skubiai.

🔹 Laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose taikomos pakankamai retai, kadangi teismai dažnai sprendžia, jog priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

🔹 Šiuo atveju pirmos instancijos teismas konstatavo: nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tai galėtų reikšti, kad perkančiosios organizacijos lėšos būtų leidžiamos neracionaliai. Kartu su klientu ir visa Prevence komanda džiaugiamės pasiektu rezultatu.
Projekto komanda: Simonas Milašius; Justinas Bieliauskas; Andželika Buivydaitė