rugpjūčio 03 2023

Atsižvelgiant į ekonominės aplinkos realijas pakoreguotos baudžiamosios atsakomybės atsiradimo ribos

Nuo birželio 1 d. įsigaliojo didelis paketas Baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais buvo siekiama užtikrinti baudžiamąją atsakomybę kaip kraštutinę (ultima ratio) priemonę.

Pagrindinis Baudžiamojo kodekso pakeitimas – atsižvelgiant į ekonominės aplinkos realijas pakoreguotos baudžiamosios atsakomybės atsiradimo ribos, susijusios su nusikalstama veika padaromos žalos verte išreikšta MGL dydžiu. Įsigaliojusiais pakeitimais nedidelės vertės riba padidinta nuo 5 MGL (250 Eur) iki 10 MGL (500 Eur), t. y. nedidelės vertės turtu yra laikomas turtas, kurio vertė yra nuo 3 MGL iki 10 MGL dydžio sumos. Didelės vertės turtas, kai jo vertė viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, o labai didelės vertės turtas, kai jo vertė viršija 900 MGL dydžio sumą.

Įsigalioję baudžiamojo kodekso pakeitimai apima didelį spektrą baudžiamajame kodekse nurodytų nusikalstamų veikų, t. y. nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamas veikas finansų sistemai ir kitus nusikaltimus bei baudžiamuosius nusižengimus, už kuriuos atsakomybė yra numatyta ir juridiniams asmenims.

Akivaizdu, kad naujieji baudžiamojo kodekso pakeitimai bus aktualūs asmenims, kurių atžvilgiu šiuo metu atliekami ikiteisminiai tyrimai už iki BK pakeitimų padarytas nusikalstamas veikas, ir kurie padarė nusikalstamas veikas ir buvo nuteisti, o apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo dar iki 2023-06-01, t. y. tokie asmenys galės teikti prašymus teismui dėl padarytų nusikalstamų veikų perkvalifikavimo bei švelnesnės bausmės paskyrimo. Nepaisant to, ateityje bus labai įdomu stebėti, kaip įsigalioją Baudžiamojo kodekso pakeitimai veiks ilguoju laikotarpiu ir ar bus pasiekti šių pakeitimų tikslai, kaip jie įtakos ikiteisminio tyrimo institucijų bei teismų darbų krūvius, ikiteisminių tyrimų bei bylų teisminių nagrinėjimų terminus.

Su visu Baudžiamojo kodekso pakeitimų paketu galima susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03f340d1e51911eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=-wlfnv2wfw 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti