balandžio 03 2024

Geriausios teisinės praktikos generalinės rangos įmonėms valdant santykius su subrangovais

Siekiant užtikrinti sėkmingą statybos projektą, būtina sukurti ir palaikyti tvirtas santykių su subrangovais struktūras. Advokatė, asocijuota partnerė Andželika Buivydė žemiau nurodo kelias geriausias praktikas, kurias generalinės rangos įmonės gali taikyti, siekdamos kuo sklandžiau valdyti santykius su subrangovais.

Rangos sutarties aiškumas ir detalumas. Svarbu, kad generalinės rangos įmonė sudarytų aiškias ir išsamias sutartis su subrangovais. Kuo aiškesnė sutartis, tuo mažiau interpretacijų kilus ginčui dėl vieno ar kito klausimo. Rekomenduojame turėti savo sutarčių šablonus, kurie esmingai nesikeistų – taip bus lengviau organizuoti darbus ir visos svarbios sutarčių sąlygos, tokios kaip terminai, mokėjimų tvarka, atsakomybės,draudimai, bus aiškiai žinomos kiekviename projekte ir į jas generaliniam rangovui nereikės gilintis kiekvieną kartą vėl iš naujo.

Rizikos valdymas. Sudarius sutartį su subrangovu, svarbu aiškiai apibrėžti atsakomybės ir rizikos pasidalijimo sąlygas. Tai apima tiek technines, tiek finansines rizikas prieš užsakovą. Subrangos sutartyse turėtų būti numatytos priemonės rizikos sumažinimui arba jos padarinių suvaldymui.Konfliktų sprendimas. Rangos sutartyse turėtų būti numatytos procedūros konfliktų sprendimui. Tai gali apimti derybas, nepriklausomo eksperto pasitelkimą, taikinimą arba teisinį ginčų sprendimą. Svarbu, kad šios procedūros būtų žinomos ir suprantamos abiejų šalių.

Komunikacija ir bendradarbiavimas. Tai paskutinė šiame pranešime, bet tikriausiai pati svarbiausia priemonė. Informacijos vakuumo pasekmėms suprasti labai tinkamas posakis yra, kad laisva vieta ilgai tuščia nebūna. Žmonės, kurie ir sudaro bendrovės stuburą, neturėdami atsakymų, neturėdami elementaraus informacijos srauto (gero ar net ir ne tokio gero) iš vienos iš sutarties šalių, juos keičia savo faktų sujungimu ir sugalvojimu. Pavyzdžiui, neinformavimas apie tam tikras kilusias problemas tuo metu, kai jos kyla, gali lemti tai, kad sutarties šalis taikys sutartyje numatytą atsakomybę tarkim dėl termino praleidimo. To dažnai galima išvengti aiškiai ir pagrįstai komunikuojant, tai gali palengvinti galimybes net susiderinti su šalimi dėl to praleistino termino pratęsimo, jei priežastis išties svarbi. Efektyvus bendradarbiavimas ir abipusė nuolatinė komunikacija su subrangovais (atitinkamai ir užsakovu) yra esminis elementas sėkmingiems projektams.

Įgyvendindamas šias teisines praktikas, generalinis rangovas gali stiprinti savo santykius su subrangovais, sumažinti riziką prieš užsakovą ir užtikrinti sėkmingą statybos projektą. Aiškus bendradarbiavimas ir komunikacija yra pagrindinis ilgalaikio verslo sėkmės faktorius statybos sektoriuje.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti