liepos 20 2023

Lietuvos Respublikos muitinė reikalaus pateikti gamintojo deklaracijas

Įvestais sugriežtinimais nustatoma, kad tais atvejais, kai prekių, išvardintų Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo 1 priede (tai yra prekės, kurios gali būti panaudotos kariniais tikslais arba sankcionuotos šalies pramonės pajėgumams didinti) tranzitas per šalies, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, teritoriją nėra draudžiamas, pateikti eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių gamintojo išduotą dokumentą, kuriuo prekių gamintojas patvirtina:

  • kad jam žinomas jo pagamintų prekių pardavėjas (nurodomi prekių pardavėjo duomenys) ir jų pirkėjas (nurodomi prekių pirkėjo duomenys) trečiojoje šalyje ir jų sudarytas sandoris jam nekelia abejonių, kad jį vykdant gali būti nesilaikoma tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų;
  • kad jam žinoma, kad jo pagamintos prekės bus tranzitu gabenamos per šalies, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, teritoriją į kitą trečiąją šalį, jeigu toks prekių gabenimas numatytas, ir jis yra tikras, kad tokiu atveju prekės bus gabenamos laikantis Aprašo 11.5 papunktyje nustatytų reikalavimų;
  • kad jam žinomas jo pagamintų prekių galutinis naudotojas bei jų galutinis naudojimas trečiojoje šalyje ir prekių gamintojas yra tikras, kad prekės nebus naudojamos nesilaikant tarptautinių sankcijų taikymo sąlygų.

Kaip informuoja LR Muitinė, nepateikus minėtos deklaracijos LR Muitinei, prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos. Be to, LR Muitinei, kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktos deklaracijos autentiškumo ir joje esančios informacijos teisingumo, bus kreiptasi į prekių gamintojo šalies kompetentingas institucijas dėl pateiktos deklaracijos ir joje esančios informacijos patikrinimo.

Eksportuojančioms įmonėms svarbu atkreipti dėmesį į šiuos naujus reikalavimus ir jų tinkamai laikytis, kad eksporto procedūra būtų sklandi ir saugi.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti