birželio 10 2021

Restruktūrizacijos planas finansinio mokumo problemoms spręsti

? 2020 – aisiais metais daugelį verslų sustabdžiusi pandemija neprivertė jų visiškai likviduoti savo veiklos. Iškeltų bankroto bylų skaičius praeitais metais sumažėjo bene perpus (2019 metais pradėtų juridinių asmenų bankroto skaičius siekė – 1609, 2020 m. 789 pradėtus procesus), tačiau ar veiklos sustabdymo metu įgytos paskolos ar nemokumo problemos neprivers sustabdyti veiklos ateityje negalima užtikrinti. 

? Finansinių sunkumų turinčiam verslui bankrotas nėra vienintelė galima išeitis. 2020 metų sausio 1 d. įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris sujungė įmonių bankroto ir restruktūrizavimo įstatymus. Tinkamai įvertinus įmonės nemokumo problemas, iš anksto su kreditoriais derinamas įmonės restruktūrizavimo planas gali būti puikus sprendimas verslui, siekiančiam išvengti teisminių ginčų, lengviau įveikti finansinius sunkumus ir galų gale išvengti įmonės bankroto. Restruktūrizavimo planui įgyvendinti gali būti skiriamas iki 4 metų laikotarpis, tačiau pateikiant motyvuotą prašymą teismui, įgyvendinimo laikotarpis teismo sprendimu vieną kartą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei vieneriems metams. 

? Taigi, sėkmingai paruoštas realus veikimo planas su restruktūrizacijos žingsniais, palaikant atvirus santykius su įmonės kreditoriais bei vystant ryšius su išorės investuotojais – gali padėti išspręsti įmonės mokumo klausimus. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti