balandžio 05 2024

Santuokos nutraukimo poveikis verslui: išankstinės priemonės galimų ateities rizikų valdymui

Santuokos nutraukimas gali turėti neigiamą poveikį ne tik asmeniniam gyvenimui, bet ir sklandžiam verslo tęstinumui. Laiku įvertinus galimas pasekmes, svarbu atrasti tinkamas priemones ir suvaldyti galimas ateities rizikas. Rinkdamiesi proaktyvų požiūrį į santuokos nutraukimo poveikį verslui, verslo savininkai gali užtikrinti, kad jų įmonės išliks atsparios ir nepaveikios sprendžiant asmeninius klausimus.

Nors akcininko teises įmonėje vienasmeniškai įgyvendina tas sutuoktinis, kuris yra įregistruotas kaip akcininkas, tačiau disponuoti akcijomis, pavyzdžiui, perleisti jas, gali tik abu sutuoktiniai arba vienas, turėdamas kito įgaliojimą.

Verslą vystantiems asmenims sudarant santuoką ar joje esant, yra itin svarbu atvirai pasikalbėti su būsimu ar jau esamu sutuoktiniu apie turto valdymą ir paskirstymą. Tai leidžia išvengti galimų konfliktų ir nesusipratimų ateityje. Svarbu aiškiai apibrėžti, kurie turtiniai objektai bus laikomi bendrais, o kurie – atskirais. Tai gali apimti nekilnojamąjį turtą, verslą ar investicijas. Toks suderintas požiūris padeda užtikrinti sklandų turto valdymą ir pasidalijimą, taip pat suteikia abiem sutuoktiniams ramybę ir saugumą dėl jų finansinės būklės ateityje. Laiku neišsprendus klausimo dėl bendrų akcijų priklausymo, gali kilti reali rizika, kad santuokos nutraukimo metu vienas iš sutuoktinių sieks ne tik kompensacijos už akcijas, bet ir teisės pretenduoti į pusę bendro akcijų skaičiaus.

Ši rizika yra reali ir gali turėti rimtų pasekmių verslo tęstinumui, ypač jei aktyviai dalyvaujantis sutuoktinis yra svarbus verslo veikėjas ar turintis didelę įtaką įmonės veiklai. Be to, tokia situacija gali sukelti ilgalaikius ginčus ir teisinius procesus, kurie gali būti brangūs ir reikalaujantys didelių laiko resursų.

Dėl šios priežasties svarbu iš anksto numatyti ir aiškiai apibrėžti, kas laikoma bendru, o kas asmeniniu turtu, įskaitant ir įmonės akcijas. Šie klausimai gali būti išspręsti dar santuokos metu, sutuoktinių turto padalijimo sutartį tvirtinant pas notarą arba sudarant vedybinę sutartį. Tokios sutartys turėtų aiškiai nustatyti, kuriam iš sutuoktinių priklauso akcijos ar kas turi teisę į bendras akcijas santuokos nutraukimo atveju ir kaip šios akcijos bus paskirstytos ar kompensuotos.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tokios sutartys turi būti parengtos kruopščiai ir sąžiningai, atsižvelgiant į abiejų sutuoktinių interesus ir galimus ateities scenarijus. Įsitraukus teisininkams profesionalams galima užtikrinti, kad šios sutartys atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų saugios abiems pusėms, taip užtikrinant verslo stabilumą ir tęstinumą net ir susidūrus su nepalankiomis asmeninėmis aplinkybėmis.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti