balandžio 02 2024

Akcininkų ginčų sprendimas atsidūrus aklavietėje

Aklavietė (angl. deadlock) yra situacija, kai įmonės valdymo organai nepajėgūs priimti sprendimų dėl akcininkų nuomonių nesutapimo. Praktikoje dažniausiai tokie atvejai atsitinka, kai įmonėje yra 2 akcininkai turintys po lygų balsų skaičių (pvz. po 50 proc.), kai sprendimai priimami vienbalsiai ir trūksta vieno balso, ir t.t. Tokia situacija gali sukelti įmonės veiklos stagnaciją, pakenkti jos finansinei sveikatai ir kelti grėsmę tvarumui.

Žemiau aptariami efektyviausi akcininkų aklavietės sprendimo būdai, siekiant užtikrinti sklandų įmonės veikimo tęstinumą. Vienas iš pirmųjų žingsnių, užkertant kelią aklavietės atsiradimui yra tinkamos akcininkų struktūros sudarymas ir pagrindinių bendrovės veiklos dokumentų sudarymas, kuriuose būtų numatyti bendrovės valdymo principai, balsavimo procedūros ir aklaviečių sprendimo būdai.

Praktikoje dažniausiai susiduriama su šiais aklaviečių sprendimo būdais:

Russian Roulette. Aklavietės sprendimo būdas, kai akcininkas pateikia kitam akcininkui pranešimą nurodydamas kainą, kuria vertina jam nuosavybės teise priklausančias akcijas. Pranešimą gavęs akcininkas už pranešime nurodytą kainą privalo nupirkti arba parduoti jam nuosavybės teise priklausančias akcijas.
PVZ.: Akcininkas 1 pateikia Akcininkui 2 pasiūlymą nupirkti ar parduoti akcijas už 50 000 EUR. Akcininkas 2 privalo už 50 000 EUR arba nupirkti Akcininko 1 akcijas, arba už tokią sumą Akcininkui 1 parduoti savo akcijas.

Texas Shootout. Aklavietės sprendimo būdas, kai du akcininkai pateikia vienas kitam pranešimus nurodydami sumą, kuria vertina kitam akcininkui nuosavybės teise priklausančias akcijas. Didesnę kainą nurodęs akcininkas privalo nupirkti kito akcininko akcijas.
PVZ.: Akcininkas 1 pateikia pranešimą ir nurodo Akcininko 2 akcijų vertę – 50 000 EUR. Akcininkas 2 pateikia pranešimą ir Akcininkui 1 nurodo Akcininko 1 akcijų vertę – 40 000 EUR. Atitinkamai, Akcininkas 1 privalo už 50 000 EUR nupirkti Akcininko 2 akcijas.

Dutch Auction. Aklavietės sprendimo būdas, kai du akcininkai pateikia vienas kitam pranešimus, jame nurodydami minimalią sumą, už kurią sutiktų parduoti savo nuosavybės teise turimas akcijas. Didesnę sumą nurodęs akcininkas privalo nupirkti kito akcininko akcijas už pastarojo pranešime nurodytą minimalią sumą.
PVZ.: Akcininkas 1 pateikia pranešimą ir nurodo minimalią sumą už kurią parduotų savo akcijas – 50 000 EUR. Akcininkas 2 nurodo minimalią sumą už kurią parduotų savo akcijas – 40 000 EUR. Atitinkamai, Akcininkas 1 privalo nupirkti Akcininko 2 akcijas už 40 000 EUR.

Arbitražas / mediacija / eksperto pasitelkimas. Šie aklavietės sprendimo būdai yra šiek tiek nuosaikesni ir pasirenkami tada, kai šalys nenori imtis drastiškų aklavietės sprendimo būdų. Šį aklavietės sprendimo būdą pasirinkę akcininkai pasitelkia arbitrą ar ekspertą, kuris priima sprendimą dėl kilusios aklavietės situacijos. Taip pat šalys gali kreiptis į mediaciją, kuri gali padėti šalims priimti vieningą kompromisą.

Aklavietės sprendimas reikalauja kūrybiškumo ir tam tikrais atvejais – kompromisų. Ankstyvas planavimas ir sutartinių mechanizmų įtraukimas į akcininkų sutartis gali padėti išvengti aklavietės arba bent jau supaprastinti jos sprendimo procesą. Mediacija ir arbitražas siūlo veiksmingas alternatyvas teismui, o pirkimo ir pardavimo susitarimai gali suteikti galimybę išspręsti nesutarimus finansiniu būdu. Vis dėlto, svarbu pripažinti, kad kiekviena situacija yra unikali, ir profesionalų konsultacija šioje srityje gali būti neįkainojama.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti