gegužės 07 2024

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos pasiūlytiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso („BK“) pakeitimams

Seimas balandžio mėn. pritarė Teisingumo ministerijos pasiūlytiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso („BK“) pakeitimams. Naujasis BK pakeitimų paketas ypatingai palies ir juridinius asmenis.

Naujausi pakeitimai liečiantys juridinius asmenis:

🔷 Nustatoma pareiga per visuomenės informavimo priemones paskelbti apie juridiniam asmeniui paskirtą bausmę už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus (BK 43 str. 2 d.), t. y. teismas, paskyręs bausmę juridiniam asmeniui, gali nutarti paskelbti šį nuosprendį per visuomenės informavimo priemones. Nuosprendis, kuriuo teismas juridiniam asmeniui paskiria bausmę už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir BK XXXIII skyriuje numatytus nusikaltimus, privalo būti paskelbtas per visuomenės informavimo priemones;
🔷 Juridiniams asmenims skiriamos baudos dydis susiejamas su juridinio asmens praėjusių metų pajamomis (BK 47 str. 41 d.), t. y. jeigu juridinio asmens metinės pajamos iki nusikaltimo padarymo ėjusiais metais viršijo 300 000 MGL (šiuo metu 16,5 mln. Eur), jam skiriama nuo 2 iki 15 procentų metinių pajamų, gautų iki nusikaltimo padarymo ėjusiais metais, dydžio bauda. Šiuo atveju juridiniam asmeniui skiriamos baudos maksimalus dydis negali būti mažesnis nei 100 000 MGL (šiuo metu 0,55 mln. Eur);
🔷 Juridiniams asmenims nustatomi nauji veiklos apribojimai (BK 52 str. 1 d.), t. y. teismas, skirdamas juridinio asmens veiklos apribojimo bausmę, uždraudžia juridiniam asmeniui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, verstis tam tikra veikla ar panaikina šio juridinio asmens veiklos, kurią vykdant buvo padaryta nusikalstama veika, leidimus ir (ar) licencijas, ar įpareigoja uždaryti tam tikrą juridinio asmens padalinį;
🔷 Patikslinami bausmės skyrimo juridiniam asmeniui ypatumai (BK 581 str. 2 d.), t. y. nustatoma, kad skirdamas bausmę juridiniam asmeniui, teismas papildomai atsižvelgia į: 1) juridinio asmens organizacinę kultūrą ir veiklos kontrolės politiką; 2) juridinio asmens veiksmus, kurių šis juridinis asmuo ėmėsi, siekdamas pašalinti nusikalstamos veikos sukeltus padarinius ir įgyvendinti nusikalstamų veikų prevenciją; 3) anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą;
🔷 Nustatomos naujos juridiniams asmenims skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės (67 str. 5 str.), t. y. draudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti paramą, subsidiją ar dotaciją ir draudimas reorganizuotis.

Su visais aktualiais BK pakeitimais galima susipažinti: https://lnkd.in/dGQMKF5e

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti