gegužės 14 2024

Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva

Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. The Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD) – tai Europos Sąjungos teisės aktas, kuris įpareigoja visas, į direktyvos apimtis patenkančias įmones, reguliariai skelbti ataskaitas už tris tvarumo rodiklius: aplinkosaugą, socialinę atsakomybę ir valdyseną.

Tvarumo ataskaitos rengiamos remiantis dvigubo reikšmingumo kriterijumi (angl. double materiality)  t.y. analizuojant ir pateikiant duomenis apie įmonės įtaką aplinkai ir visuomenei.  Tai leis investuotojams, vartotojams, politikos formuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims įvertinti šių įmonių nefinansinius rezultatus ir tvarumo veiklą, siekiant geresnės ataskaitų kokybės bei skaidrumo.

Europos sąjunga yra nustačiusi tikslą iki 2050 m. tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Su tuo susiję daug ateityje įsigaliosiančio teisinio reguliavimo, kuris bus aktualus skirtingo sektoriaus bendrovėms.

Pavyzdžiui, baldus iš medienos parduodančios bendrovės turės surinkti sertifikatus, kad mediena gauta tvariai. Atitinkamai ir medienos gavyba turės vykti pagal detalų reglamentavimą.

Nors į Lietuvos teisinį reguliavimą tai dar nėra perkelta, tačiau CSRD taikoma jau dabar ir kiekvienais metais plečiasi bendrovių apimtis, kurioms reikės teikti ataskaitas:

  • Už 2024 m. ataskaitas teikia viešojo intereso įmonės ir jų grupės,

kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra daugiau nei 500 darbuotojų.

  • Už 2025 m. ataskaitas teikia ES didelės įmonės (listinguojamos ir nelistinguojamos) ir jų grupės.

Didelė įmonė turi atitikti bent 2 iš nurodytų 3 kriterijų:

(i) balanse nurodyto turto vertė viršija 25 mln. Eur;

(ii) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 50 mln. Eur,

(iii) vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra daugiau nei 250 darbuotojų.

  • Už 2026 m. tvarumo ataskaitas teikia listinguojamos ES mažos ir vidutinės įmonės.

Maža įmonė, kuri atitinka bent 2 iš 3 kriterijų:

(i) balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Eur,

(ii) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus neviršija 10 mln. Eur,

vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra ne daugiau nei 50 darbuotojų.

Vidutinės įmonės, kurios atitinka bent 2 iš 3 kriterijų:

(i) balanse nurodytų turto vertė neviršija 25 mln. Eur,

(ii) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus neviršija 50 mln. Eur,

(iii) vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra ne daugiau kaip 250 darbuotojų.

  • Už 2028 metus tvarumo ataskaitas teikia ne ES įmonės, kurių grynosios pajamos ES viršija 150 mln. Eur, ir, kurios ES turi didelę dukterinę įmonę, padalinį ar listinguojamą mažą ar vidutinę įmonę. 

 

Saulenė padės jums suprasti aktualius tvarumo reikalavimus verslui, atliks ESG atitikties vertinimą ir parengs jums pritaikytą ESG programą. Jos teikiamos paslaugos apima ir tiekimo grandinių valdymo klausimus, taip pat investuotojų pasitikėjimo stiprinimą. Saulenė siūlo asmeniškai pritaikytas konsultacijas visais su ESG susijusiais teisiniais klausimais, susisiekite: saulene.jokubauskiene@prevence.legal arba info@prevence.legal .

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti