gegužės 15 2024

Vedybų sutartis. Ar ji „viską” išsprendžia?

Vedybų sutartis tai sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant atskirai.

Vedybinė sutartis gali būti sudaroma:

 • IKI SANTUOKOS (ikivedybinė sutartis), kuri įsigalioja ne anksčiau nei sudarius santuoką.
 • PO SANTUOKOS (povedybinė sutartis).
  Sutuoktiniams vedybų sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento arba nuo sutuoktinių sutarto momento ateityje ir gali būti sudaroma tik notarine forma, registruojant Vedybų sutarčių registre. 

 Vedybų sutartyje galima numatyti, kad: 

 • Turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. 
 • Turtas, įgytas iki santuokos sudarymo, po santuokos sudarymo tampa bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.
 • Turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji dalinė nuosavybė. 

Jei vedybų sutartyje pasirenkama nustatyti, jog turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji dalinė nuosavybė, tokiu atveju vedybų sutartyje turėtų būti aiškiai nustatomos dalys, kuriomis sutuoktiniai įgyja nuosavybę, arba aiškiai aptariamos dalių nustatymo taisyklės. 

Vedybų sutartyje gali būti aptariama tiek esamo, tiek būsimo turto teisinė padėtis, o  sutuoktiniai gali susitarti tiek dėl viso, tiek dėl dalies turto teisinio režimo, taikyti mišrų turto teisinį režimą. Pavyzdys: sutuoktiniai gali susitarti, jog po santuokos sudarymo gaunamos pajamos yra kiekvieno jų asmeninė nuosavybė, o nekilnojamasis turtas – bendroji dalinė nuosavybė. 

Vedybų sutartyje negali būti tokių sąlygų, kurios riboja sutuoktinių

 • Teisnumą ar veiksnumą.
 • Reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius.
 • Nustato ar keičia sutuoktinių asmenines teises ir pareigas jų vaikams.
 • Riboja ar atima iš sutuoktinių teisę į išlaikymą.
 • Riboja ar atima iš sutuoktinių teisę kreiptis į teismą.
 • Keičia turto paveldėjimo tvarką ir sąlygas.

Ar galima vedybų sutartyje nustatyti specialias sutuoktinių turto padalijimo taisykles nutraukiant santuoką, kai įrodoma vieno iš sutuoktinių neištikimybė?
Negalima, nes sutuoktinio (ne)ištikimybės klausimai yra sutuoktinių asmeniniai neturtiniai santykiai. Tokia vedybų sutarties sąlyga būtų negaliojanti. 

Turite klausimų dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo klausimų, klausimų susijusių su vaikų interesų užtikrinimu ir kitais šeimos teisės klausimais?
Kreipkitės į Gabrielę Šinkonę:
📩 gabriele.sinkone@prevence.legal
arba info@prevence.legal 
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti