sausio 25 2024

Teikiame nuolatines teisines konsultacijas „Venipak“ įmonių grupei darbo teisės klausimais

Teikiame nuolatines teisines konsultacijas „Venipak“ įmonių grupei darbo teisės klausimais. Rengiame ir nuolat atnaujiname darbo sutartis, vidines darbo tvarkas ir teikiame kitas paslaugas, kaip:

•       Gamybinių ir komercinių paslapčių sąrašas: sudarome ir peržiūrime dokumentus, užtikrinančius verslo informacijos konfidencialumą.

•       Konfidencialumo sutartys su kandidatais, darbuotojais ir paslaugų teikėjais: užtikriname, kad visos šalys laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.

•       Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka: kuriame politikas, užtikrinančias nediskriminavimą ir lygias galimybes darbo vietoje.

•       Darbuotojų darbo užmokesčio bei motyvacinė (bonusų) sistema: konsultuojame dėl atlyginimų ir paskatų schemų, atitinkančių teisinius standartus ir verslo siekius.

•       Darbo tvarkos taisyklės: formuluojame taisykles, reglamentuojančias darbuotojų elgesį ir veiklą.

•       Atostogų skyrimo ir komandiruočių tvarka: padedame nustatyti procedūras atostogų ir komandiruočių planavimui ir administravimui.

•       Darbo saugos dokumentai: užtikriname, kad darbo saugos procedūros atitiktų nacionalinius standartus ir teisės aktus.

•       Technologijų naudojimo nuostatai: konsultuojame dėl įrangos ir technologijų naudojimo darbo vietoje taisyklių.

•       Nuotolinio darbo taisyklės: sudarome nuotolinio darbo politikas ir procedūras, atsižvelgdami į naujausias darbo rinkos tendencijas.

•       Darbo sutarčių rengimas ir peržiūra: rengiame ir peržiūrime įvairių tipų darbo sutartis, užtikrindami, kad jos atitiktų teisinius reikalavimus.

•       Darbo ginčų sprendimas: teikiame konsultacijas ir atstovaujame darbo ginčuose, siekdami efektyviai spręsti konfliktus.

•       Konsultacijos dėl darbo teisės: teikiame konsultacijas darbo teisės klausimais, padedant klientams išlaikyti aukštus teisinius standartus.

Projekto komanda
Edgaras Margevičius
Gintarė Daukšė
Simonas Milašius
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti