kovo 16 2023

Verslo ekonominių ryšių perkėlimas į Europos ir kitas pasaulio šalis

Rusijos Federacijai pradėjus plataus masto karinę agresiją prieš Ukrainos suverenią valstybę, Europos sąjunga ir visa tarptautinė bendruomenė ėmėsi ekonominių sankcijų taikymo Rusijos Federacijai bei prie agresijos prisidedančiai Baltarusijos Respublikai. 

Tarptautinio verslo nusigręžimas nuo Rusijos ekonominės rinkos yra vertybinis pareiškimas, siekiant kuo greičiau nutraukti karinę agresiją prieš Ukrainą. Verslo atstovai susiduria su vertybiniais iššūkiais, darbuotojų atleidimo klausimu, kuris stabdo žengti ryžtingą žingsnį. 

Prevence advokatų kontora nori padėti verslui suteikti visą reikalingą teisinę pagalbą siekiant perkelti verslo ekonominius ryšius į Europos ir kitas pasaulio šalis. Europos šalys yra pasirengusios suteikti saugią ir stabilią aplinką visiems tarptautiniams, globaliai mąstantiems verslams ir jų darbuotojams iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Lietuvos institucijos taip pat jau rengia finansinės ir reguliavimo paramos paketus verslui, persikeliančiam į Lietuvą iš karo nukentėjusių šalių. 

Mūsų advokatai yra prisijungę prie strateginio paslaugų teikėjų tinklo „Euro Start Entreprises“. Tad būdami daugiau nei 30 pasaulio šalių partnerių tinklo nariais, galime pasiūlyti aukštą teisinių paslaugų teikimo lygį visame pasaulyje. Bendradarbiaudami su verslu galime padėti efektyviai ir greitai įvykdyti itin kompleksinį verslo relokacijos procesą: atliekame visas reikiamas verslo steigimo procedūras ir užtikriname sėkmingą bendradarbiavimą atstovaujant Jūsų verslą reikiamose institucijose, konsultuojame dėl verslo santykių ir darbuotojų perkėlimo į kitas rinkas procesus, suteikiame teisinę pagalbą ir konsultacijas tiek verslo steigimo metu, tiek jam įsikūrus ir pradėjus vykdyti veiklą. 

Ukrainos piliečių įdarbinimo galimybės ir migracijos teisės klausimai

Ką svarbu žinoti darbdaviams? 

Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, pasitraukę iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, visais atvejais yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir / ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, todėl juos įdarbinti ketinantiems Lietuvos Respublikos darbdaviams į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir / ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo kreiptis nereikės. 

  • Ukrainos piliečiai, kurie naudojasi beviziu režimu arba turi galiojančią Šengeno vizą, taip pat Ukrainos piliečiai, gavę humanitariniais pagrindais išduotas nacionalines vizas arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, turės teisę dirbti ir bus atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti; 
  • pateikusieji prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo tikslu bus atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir galės pradėti dirbti iš karto; 
  • teisę dirbti taip pat turės ir Ukrainos piliečiai, pateikę prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje; 
  • už prašymų išduoti nacionalinę vizą ar prašymų suteikti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų priėmimą valstybės rinkliava nebus imama. 

Laisvas darbo vietas galima registruoti Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis elektroninėmis paslaugomis. Registruojant darbo vietą galėsite naudotis žyma „ukrainiečiams“, o jei darbo pasiūlymas skirtas tik užsieniečiams, rekomenduojame aprašymą pateikti anglų arba rusų kalba. 

  

Informacija parengta remiantis Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt). 

Kilus bet kokiems migracijos teisės ar įdarbinimo klausimams galite kreiptis į Prevence advokatų kontorą, kurios ekspertai pasiryžę suteikti neatlygintiną pagalbą.  

Susiekti galite el. paštu – info@prevence.legal 

Rusijoje parengtas įstatymo projektas dėl užsienio įmonių perėmimo pažeidžiant tarptautinę teisę

Rusijos vyriausybė parengė įstatymo projektą dėl galimo užsienio įmonių pardavimo ir nacionalizavimo, jeigu jos pasitraukia iš Rusijos arba iškyla nepagrįsto jų likvidavimo ar bankroto pavojus. Taip yra siekiama užkirsti kelią didėjančiam tarptautinių prekės ženklų ir įmonių pasitraukimui iš Rusijos ir galimai padėti pagrindus jų nacionalizavimui. Toks išorinio valdymo planas būtų įvedamas arbitražo teismo sprendimu. 

Pagal paviešintą įstatymo projektą Rusija turėtų teisę perimti užsienio verslą iki trijų mėnesių tais atvejais, kai užsienio įmonių vadovai nusprendžia „de facto“ nustoti vykdyti veiklą ir vadovauti verslui. Taip pat užsienio įmonėms atlikus veiksmus, galinčius sukelti jų „nepagrįstą“ likvidavimą ar bankrotą, vyriausybė turėtų galimybę iki šešių mėnesių juos nacionalizuoti. 

Nacionalizavimas būtų taikomas Rusijoje registruotoms įmonėms, kurios yra susijusios su užsienio fiziniais ar juridiniais asmenimis, kurie yra priešiški Rusijos atžvilgiu ir kuriems priklauso ne mažiau kaip 25 proc. balsavimo teisių ar akcijų ir įmonės ir turto balansinė vertė yra didesnė nei 1 mlrd. RUB ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 100 darbuotojų. 

Tokių užsienio įmonių akcijos būtų parduodamos aukcione, o pastarajam nepavykus – akcijos būtų perduodamos Rusijos Federacijai. 

Tokiu įstatymu siekiama priversti užsienio kompanijas nepasitraukti ir rinktis dirbti toliau susitaikant su patiriamais nuostoliais. Rusijos Federacijai priėmus sprendimus dėl išorės valdymo, verslo savininkas per penkias dienas turės informuoti, kad atnaujina veiklą arba parduoda savo akcijų dalį užtikrinant darbuotojų ir verslo veiklos išlaikymą. 

Ekspertai pabrėžia, kad norint išvengti išorinio administravimo galima parduoti dalį akcijų, jog „nedraugiškos“ valstybės užsienio asmens dalis būtų mažesnė nei 25%. 

Jei Jūsų verslas susidūrė su rizikomis, susijusiomis su Rusijos ir (ar) Baltarusijos vyriausybių sprendimais, kviečiame susisiekti su Prevence ekspertais, kurie padės suteikti visą reikiamą pagalbą siekiant sumažinti iškilusius nuostolius ir verslo rizikas. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti