sausio 19 2023

Ką svarbu žinoti prieš registruojant įmonę ir jos pavadinimą?

Praktikoje tenka susidurti su atvejais, kai verslo subjektai prieš steigdami įmonę nepatikrina viešų duomenų dėl kitų juridinių asmenų tapataus ar panašaus pavadinimo, prekės ženklo ar domeno naudojimo. Nepatikrinus šios informacijos gali kilti keblumų su įmonės pavadinimo registracija, prekės ženklo paraiškos teikimu, o jeigu duomenys jau yra įregistruoti – gali kilti pareiga juos pakeisti ar net panaikinti. 

Siekiant išvengti galimų problemų su juridinio asmens ir jo pavadinimo registravimu patartina prieš registruojant bet kokį juridinį asmenį patikrinti viešai prieinamus registro duomenis. Tinkamai atlikus šiuos veiksmus, galima įsitikinti ar Jūsų pageidaujamas registruoti įmonės pavadinimas nėra tapatus ar panašus į naudojamą kito juridinio asmens pavadinimą bei, ar nėra atlikta pavadinimo rezervacija, t. y. ar Registrų centrui nėra pateiktas prašymas laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą. 

Patikrinus viešus duomenis ir neradus panašių ar tapačių pavadinimų, rekomenduojame prieš registruojant įmonę gauti pažymą iš Juridinių asmenų registro apie laikiną pavadinimo įrašymą. Šiuo atveju, Registrų centrui būtų reikalinga pateikti prašymą įtraukti pageidaujamą pavadinimą į Registrų centro Juridinių asmenų registrą. Toks veiksmas gali būti atliekamas Registrų centro padaliniuose ar el. būdu Registrų centro savitarnoje, naudojantis kvalifikuotu sertifikatu ar  m. parašu. Registrų centras, gavęs prašymą laikinai įrašyti pavadinimą, per vieną darbo dieną patikrina ar pavadinimas nėra tapatus įregistruotų juridinių asmenų pavadinimams, laikinai įrašytiems į registrą pavadinimams, nacionaliniams, Europos Sąjungos bei išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams. Registrų centrui neradus kliūčių priimamas teigiamas sprendimas dėl tapataus pavadinimo rezervavimo. 

Nuo pavadinimo įrašymo į registrą dienos, rezervuotam pavadinimui yra taikomas 6 mėnesių laikinos apsaugos laikas. Šiuo apsaugos laikotarpiu, bet kokio kito juridinio ar fizinio asmens prašymas įtraukti pavadinimą nebus tenkinamas, jeigu pavadinimas bus tapatus Jūsų rezervuotam pavadinimui. Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nenumato galimybės pratęsti laikinai į registrą įrašyto pavadinimo apsaugos termino ar atšaukti įrašyto pavadinimo. Suteikiama galimybė tik perleisti pavadinimą kitam asmeniui arba teikti naują prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą ne anksčiau, kaip kitą dieną po 6 mėnesių laikinos apsaugos termino pabaigos. 

Verta paminėti, kad pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą nėra privalomas, todėl kartais siekiant sutaupyti laiką, papildomas išlaidas ar tiesiog dėl nežinojimo šis svarbus įmonės steigimo proceso žingsnis yra praleidžiamas. Vertinant tokias aplinkybes galima teigti, kad ne visada yra žinoma svarbiausia šio veiksmo paskirtis. Kadangi dažnais atvejais nusprendžiama steigti juridinį asmenį notarine tvarka su intencija, kad notaras užtikrins viso steigimo proceso sklandumą, tačiau vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pažymėtina, kad notaras netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus nuostatuose nurodytas išimtis. Tai reiškia, kad juridinio asmens steigėjas prisiima visą su pavadinimo registracija susijusią riziką ir nuostolius. 

Atsiradus juridinio asmens steigimo metu kliūtims dėl tapataus pavadinimo, tektų iš naujo pradėti įmonės steigimo procesą elektroniniu ar notariniu būdu, o įmonei, kuri jau yra įregistravusi panašų ar teisės aktų neatitinkantį pavadinimą, gali kilti ne tik administracinė atsakomybė, tačiau ir teismine tvarka priimtas įpareigojimas pakeisti įmonės pavadinimą. Svarbu žinoti, kad rezervuojant pavadinimą Registrų centras netikrina registre esančių pavadinimų panašumo ir  tikrina tik tapatumą. Atitinkamai rezervuojant panašų pavadinimą į įregistruoto juridinio asmens pavadinimą, prisiimtumėte galinčią kilti riziką bei atsakomybę. 

Teisės šaltiniuose yra nurodoma, kad juridiniai asmenys savo pavadinimą įregistravę anksčiau, turi teisę reikalauti, kad vėliau įsteigti juridiniai asmenys nenaudotų pavadinimų, tapačių arba klaidinamai panašių bendrovės pavadinimui. Taip pat CK 2.39 str. numato, kad juridinio asmens pavadinimas turi skirti jį nuo kitų juridinių asmenų, juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Atitinkamai juridinis asmuo, kurio teisė į pavadinimą buvo pažeista gali reikalauti ne tik įpareigoti kitą juridinį asmenį nutraukti neteisėtus veiksmus, pakeisti pavadinimą ir atlyginti tais veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą, tačiau vadovaujantis įstatymais gali reikalauti, kad asmuo perduotų viską, ką gavo prisidengęs ar naudodamas pavadinimą be jo savininko sutikimo. 

Vienoje iš bylų dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą gynimo buvo nurodyta, kad asmens teisė į pavadinimą pažeidžiama, kai nustatomos tokios aplinkybės: juridinių asmenų pavadinimai yra panašūs, juridiniai asmenys veikia toje pačioje rinkoje, egzistuoja vartotojų suklaidinimo tikimybė (e2-1300-377/2017). Kitoje civilinėje byloje Paysera LTD v. UAB „Paystra” (e2A-512-585/2020), ieškovė Paysera LTD prašė teismo uždrausti atsakovei jos komercinėje veikloje, susijusioje su finansinių paslaugų teikimu, bet kokiu būdu ir forma naudoti žymenį „Paystra“, taip pat žymens naudojimą reklamoje, komercinėje dokumentacijoje, interneto tinklalapiuose, domenų pavadinimuose bei bet kokį kitą naudojimą ir įpareigoti atsakovę UAB „Paystra“ pakeisti savo juridinio asmens pavadinimą taip, kad jame jokia apimtimi ir jokia forma nebūtų naudojamas žymuo „Paystra“. Teismas įvertino įvairias bylos aplinkybes, tenkino ieškovės prašymą nurodant, kad kyla visuomenės suklaidinimo tikimybė ir įpareigojo UAB „Paystra” pakeisti savo pavadinimą ir jame jokia apimtimi ir forma nenaudoti žymens „Paystra“ bei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų šiuos pakeitimus įregistruoti Juridinių asmenų registre. Teismas nurode, kad neįvykdžius teismo sprendimo paskirti atsakovei 100 eurų baudą už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. 

Vadovaujantis bylose pateikta informacija ir šaltiniais, galima daryti išvadas, kad rezervavus panašų į kito juridinio asmens pavadinimą kyla didelė tikimybė, jog tokį pavadinimą reikės pakeisti ir atlyginti kito asmens nuostolius. Dėl ko galite patirti ne tik finansinius asmeninius nuostolius, bet ir prarasti sugaištą laiką bei įdirbį versle. 

Atitinkamai apibendrinant visą aukščiau nurodytą informaciją, prieš pradedant bet kokius pirmuosius žingsnius versle, itin rekomenduotina: 

  • pasitikrinti užimtus ir laisvus domenus;
  • peržiūrėti registrus, kuriuose galima patikrinti viešus duomenis, prekės ženklų registracijas bei juridinių asmenų pavadinimus.

Tokia prevencinė priemonė padės nesuklupti pirmuose verslo pradžios etapuose bei užkirs kelią galimoms rizikoms ateityje. 

Naudingos nuorodos žemiau: 

https://www.domreg.lt/ (oficialus .lt domeno administratorius) 

https://www.registrucentras.lt/jar/p/pav.php (valstybės įmonės registro puslapis, kuriame galima patikrinti rezervuotus ir įregistruotus juridinių asmenų pavadinimus) 

https://search.vpb.lt/pdb/trademark/search-form?lang=lt (Lietuvos Respublikos prekių ženklų duomenų bazė) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/search-availability (ES ir įvairių tarptautinių partnerių tarnybų, įsteigtų ne ES valstybėse narėse ir tvarkančių prekių ženklų paraiškas bei registruotus prekių ženklus paieška) 

https://www3.wipo.int/branddb/en/ (tarptautinė prekių ženklų registracijos paieškos sistema) 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti