kovo 16 2023

Asociacijų, viešųjų įstaigų ar labdaros ir paramos fondų steigimas

Šiandien Ukrainos žmonės kovoja už savo laisvę, namus ir artimųjų gyvybes. Jausdami išgyvenančių karo siaubą, visi jaučiame vidinį norą išreikšti solidarumą, pareigą padėti kovojantiems ir prisidėti asmeniškai. Tai galime padaryti įvairiais būdais ir vienas iš jų yra paramos teikimas. 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija informuoja, kad intensyviai koordinuoja oficialių iš Ukrainos organizacijų gautų paramos prašymų Lietuvos institucijoms įgyvendinimą. Verta paminėti, kad vadovaujantis LR Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis siekiant teikti paramą juridiniams asmenims įsteigtiems Lietuvoje, tai galima atlikti perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą, suteikiant paslaugas, suteikiant turtą naudotis panaudos teise, testamentu paliekant bet kokį turtą, skiriant dalį gyventojų pajamų mokesčio ar kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės sutartys. 

Tais atvejais kai fiziniai ar juridiniai asmenys nori asmeniškai organizuoti paramos gavimą ir teikti ją Ukrainos institucijoms ar žmonėms, būtina paminėti, kad paramos gavėjais gali būti Lietuvoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais paramos gavėjais gali būti ir fiziniai asmenys. 

Primename, kad asociaciją, viešąją įstaigą ar labdaros ir paramos fondą galite įsteigti VĮ Registrų centro savitarnoje. Steigiant organizaciją šiuo būdu steigimo dokumentai yra suformuojami elektroniniu būdu. Pavyzdžiui, viešąją įstaigą gali steigti vienas ar keli asmenys. VĮ RC sistemoje reikalinga užpildyti tuščias vietas tokias kaip – steigėjų informacija, buveinės adresas, įstaigos veiklos sritys ir tikslai, kurie yra pasirenkami iš VĮ RC siūlomo sąrašo. Užpildžius reikalingas vietas, būtina suformuotus dokumentus pasirašyti el. kvalifikuotu ar mobiliu parašu. Šis būdas steigimo būdas yra itin paprastas ir greitas, nes atlikus šiuos veiksmus juridinis asmuo yra įregistruojamas per 1 darbo dieną nuo dokumentų pateikimo registrui. 

Prireikus konsultacijos visuomet galite kreiptis į Prevence ekspertų komandą. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti