birželio 05 2023

Atsakomybė verslui už tarptautinių sankcijų pažeidimus

Kovo mėn. pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas, tęsdamas sankcijų taikymo maratoną agresorei Rusijai ir Baltarusijai, pritarė tarptautinių santykių įstatymo ir su jo taikymu susijusių baudžiamojo kodekso bei administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams (įsigaliojo nuo 2023-04-15).

Šiuo pakeitimų paketu buvo nustatyta, kad atsakomybė už tarptautinių sankcijų pažeidimus (neteisėtą asmenų elgesį, kuriuo tyčia arba dėl neatsargumo pažeidžiamos Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos) ir juridiniams asmenims. Iki šiol galiojusioje redakcijoje atsakomybė buvo įtvirtinta tik fiziniams asmenims.

Pakeistame įstatyme nustatoma, kad už tarptautinių sankcijų pažeidimus juridiniam asmeniui gali būti skiriamos šios poveikio priemonės:

  1. baudą nuo 50 iki 100 % prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertės, bet ne mažesnę negu 10 000 eurų;
  2. baudą nuo 10 000 iki 50 000 eurų, kai tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas nėra prekės, paslaugos arba lėšos;
  3. kai juridinis asmuo tarptautines sankcijas pažeidžia pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės už tarptautinių sankcijų pažeidimą paskyrimo arba kai prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertė yra didesnė negu 100 000 eurų, – baudą iki 5 % bendrųjų metinių pajamų, bet ne mažesnę negu 100 % prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas, vertės, ir ne mažesnę negu 20 000 eurų.

Taip pat pažymėtina, kad pritaikius aukščiau aptartas poveikio priemones, gali būti skiriamas prekių arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalykas ar veiklos rezultatas, konfiskavimas.

Taip pat su naujaisiais pakeitimais buvo numatyta (detalizuota) poveikio priemonių taikymo tvarka, galimybes netaikyti poveikio priemonių, paskirtų baudų sumokėjimo ir išieškojimo tvarka.

Atitinkamai buvo patikslintas ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas:

  • tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 200 iki 6000 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 6000 eurų;
  • pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 2000 iki 6000 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 4000 iki 6000 eurų;
  • už numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankio, priemonės, taip pat prekių arba lėšų, kurios buvo nusižengimo dalykas ar veiklos rezultatas, konfiskavimas.

Kartu su šiuo pakeitimų paketu buvo papildytas ir baudžiamasis kodeksas (1231 str.), nustatant, kad baudžiamoji atsakomybė yra taikoma ir už ribojamųjų priemonių pažeidimus.

Vadovaujantis minėtais pakeitimais nereikia pamiršti ir dar vienos, ne ką mažiau svarbios atsakomybės už tarptautinių sankcijų pažeidimus rūšies – dalykinės reputacijos praradimo. Atsižvelgiant į tai, verslui yra labai svarbu savo priimamus sprendimus įsivertinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų kontekste ir nepamiršti, kad toks nepamatuotas, tinkamai neįvertintas sprendimas gali užtraukti ne tik finansinę baudą, bet ir kelti didelę grėsmę dalykinės reputacijos praradimui.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti