balandžio 11 2023

Kaip tinkamai naudoti „ChatGPT“ technologijas, jog jos būtų naudingos, o ne žalingos Jūsų verslui?

2023 metus ateityje veikiausiai galėsime laikyti dirbtinio intelekto proveržio metais. Šiuo metu dirbtinis intelektas jau leidžia ir ateityje leis dar stipriau didinti verslo organizacijų veiklos efektyvumą, taupyti žmogiškuosius ir finansinius kaštus, gerinti vartotojų patirtį. Vienas iš tokių dirbtinio intelekto įrankų apie kurį pastaruoju metu nemažai diskutuojama yra „OpenAI“ sukurtas „ChatGPT“.

Tačiau tuo pačiu metu yra nemažai nuomonių apie tai kaip dirbtinis intelektas padidins netikrų naujienų kūrimo spartą, sustiprins etines problemas, privatumo ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo galimybes.

Prieš sėkmingai išnaudojant ChatGPT galimybes savo verslams,  norime Jus prevenciškai supažindinti su galimomis rizikomis, jog ši technologija būtų naudinga, o ne žalinga Jūsų verslui.

ChatGPT naudojimas yra grindžiamas OpenAI paslaugų sąlygomis. Jose yra nurodyta, kad duomenys nėra tvarkomi visiškai be apribojimų, o paslaugų teikėjas suteikia galimybę naudotojui atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis. Tačiau bet kokie į ChatGPT įvesti duomenys pateikiami naudoti ir tvarkyti paslaugų teikėjui, o duomenų tvarkymo mastas konkrečiai nenurodytas ir pagal paslaugų teikimo sąlygas ChatGPT neprisiima jokių konkrečių įsipareigojimų naudotojui dėl įvestų duomenų neatskleidimo.

Pavyzdžiui vedant į ChatGPT komercinę paslaptį sudarančius duomenis, naudotojas atskleidžia šiuos duomenis trečiajai šaliai (ChatGPT), kad ji juos panaudotų neapibrėžtam tikslui, aiškiai suteikdamas jai leidimą juos taip naudoti. Taigi, jei naudotojas į ChatGPT įveda duomenis, kuriuose yra išsami informacija apie verslą ar jo strategiją, tuo pačiu metu kyla rizika, kad šį dokumentą gaus ir jis bus pateiktas kitiems naudotojams arba panaudotas panašiai verslo strategijai parengti.

Taip pat, jei įmonė įveda konfidencialią informaciją, susijusią su klientu ar verslo partneriu, ją gali peržiūrėti neribotas skaičius teikėjo pusėje esančių ir su teikėju susijusių asmenų. Tai reiškia, kad naudojant ChatGPT verslo tikslais įvestai konfidencialiai informacijai analizuoti gali būti pažeisti sutartiniai įsipareigojimai su kitomis šalimis.

Sutarčių su darbuotojais ir paslaugų teikėjais peržiūrėjimas 

Siekiant suvaldyti rizikas ir tinkamai prižiūrėti ChatGPT naudojimą versle rekomenduojama įtraukti atitinkamas nuostatas į sutartis su darbuotojais ar paslaugų teikėjais. Nuostatose turėtų būti reglamentuojama, kada galima naudoti ChatGPT ar panašias priemones. Tokių nuostatų įvedimas ar jau egzistuojančių sutarčių šablonų peržiūra padės sumažinti išlaidas ir sumažinti rimtų problemų atsiradimo ateityje riziką.

Dirbtinio intelekto priemonių naudojimo politika įmonėje 

Taip pat patartina nustatyti bendrą dirbtinio intelekto priemonių naudojimo politiką įmonės viduje. Ši politika gali būti taikoma sprendžiant visus klausimus, susijusius su darbuotojų ar tiekėjų naudojimusi dirbtiniu intelektu. Tai gali būti svarbu siekiant užtikrinti organizacijoje tvarkomų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Taigi, į tokio tipo dirbtinio intelekto įrankius negalima įvesti turinio, kuriame gali būti komercinę paslaptį sudarančių arba kitų konfidencialių duomenų, kurių negalima atskleisti trečiosioms šalims. Tikimės, kad minėtos priemonės užtikrins didesnį įmonės saugumą ateityje.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti