vasario 14 2023

Darbo ginčai dėl turtinės žalos atlyginimo

Pastaruoju metu pastebime, jog darbdaviams vis dažniau tenka susidurti su situacijomis, kuomet darbuotojai savo tyčiniais veiksmais pasisavina jiem patikėtus daiktus ir tokiais veiksmais padaro turtinę žalą darbdaviams.

Todėl Prevence teisininkas Justinas Bieliauskas verslui pateikia svarbiausią statistiką ir patarimus, kaip tinkamai fiksuoti tokius pažeidimus.

Analizuojant darbo ginčų komisijos („DGK“) statistiką matyti, kad per metus dėl turtinės žalos atlyginimo DGK išnagrinėja 400 – 500 prašymų (tikėtina, kad praėjusiais metais šis skaičius buvo mažesnis, kadangi pirmąjį 2022 m. pusmetį DGK išnagrinėjo 173 tokius prašymus).

Darbdavių naudai priteista suma – pirmąjį 2022 m. pusmetį darbdavių naudai buvo priteista beveik dvigubai didesnė suma (73 962 EUR) negu per tą patį laikotarpį 2021 m. Deja net 35 – 40 % tokių darbdavių prašymų būna netenkinami ir/arba nenagrinėjami dėl praleisto termino kreiptis į darbo ginčų komisiją.

Turėdami didelę patirtį atstovaujant darbdavius bei nagrinėdami bendrą situaciją Lietuvoje galime pateikti darbdaviams to do list‘ą, kuriuo jie galėtų vadovautis įvykus tokiai situacijai:

? Įvykį užfiksuoti tarnybiniu pranešimu;

? Gauti darbuotojų paaiškinimą (jeigu įmanoma);

?Surinkti visus įmanomus įrodymus ir dokumentus, reikiamus pateikti DGK (darbo sutartis, tarnybinis pranešimas, darbuotojo paaiškinimas, darbdavio vidaus tvarkos taisyklės, tarnybiniai nuostatai ar kiti dokumentai, nustatantys darbuotojo įsipareigojimus, foto/video medžiaga, šalių el. komunikacija, liudytojų parodymai/paaiškinimai, pinigų/daiktų priėmimo – perdavimo aktai ir kt.);

? Nepraleisti DK nustatyto termino, per kuri reikia kreiptis į DGK (DK 220 str. 1 d. nustato, kad darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės privalo kreiptis per tris mėnesius);

? Parengti prašymą turtinės žalos atlyginimo ir pateikt jį DGK.

Tinkamai atlikus aukščiau išvardintus veiksmus darbdavys galės ekonomiškiausiu ir operatyviausiu būdu apginti pažeistas teises gaunat vykdomąjį dokumentą (DGK sprendimą).

Darbdaviams, susidūrusiems su tokiomis situacijomis, galime pasiūlyti profesionalią pagalbą ir remiantis didele savo patirtimi atstovauti juos darbo ginčų komisijoje ir esant poreikiui, teisme.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti