gegužės 17 2022

Statybos rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos keitimo galimybės ir būdai – II dalis

Svarbu aptarti ir antrąją išimtį iš taisyklės „esant susitarimui dėl fiksuotos statybos rangos darbų kainos rangovas neturi teisės reikalauti kainą padidinti, o užsakovas – sumažinti“. 

Minima išimtis, kuriai esant rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, yra faktinės statybos darbų kainos padidėjimas daugiau kaip 15 proc. ne nuo jo priklausančių aplinkybių. 

Naudojantis šiuo būdu ir siekiant padidinti statybos darbų fiksuotą kainą, rangovas vėlgi turi laikytis tam tikrų imperatyvių taisyklių visumos (įsijungia Civilinio kodekso 6.204 str. taisyklės), nes kitaip prisiima su tuo susijusią riziką. Neteisėtai ir nesilaikant imperatyvių įstatymo nuostatų vienašališkai pakelta statybos darbų kaina negali būti pagrindu rangovui gauti atlyginimą už darbus. 

Šiuo atveju reikia žinoti kelis esminius aspektus, kad kainos pakeitimas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų legitimus: 

  1. Rangovas gali siekti pakeisti fiksuotą darbų kainą tik esant sutarties vykdymo suvaržymui. Tokiu suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu:
  • tos aplinkybės atsiranda arba rangovui tampa žinomos jau po sutarties sudarymo; 
  • tų aplinkybių rangovas sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; 
  • tų aplinkybių rangovas negali kontroliuoti; 
  • rangovas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos. 
  1. Rangovui nustačius tokių aplinkybių egzistavimą, jis turi teisę nedelsiant raštu kreiptis į kitą šalį prašydamas sutartį pakeisti, tačiau toks kreipimasis nesuteikia teisės sustabdyti sutarties vykdymą.   
  2. Jeigu per protingą terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, tai abi turi teisę kreiptis į teismą, kuris gali:

nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas;  

arba pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra. 

Taigi, rangovui naudojantis bet kuria išimtimi egzistuoja tam tikrų taisyklių visuma, kurių rangovas privalo laikytis. Bet koks rangovo vienašališkas rangos sutartyje sutartos fiksuotos darbų kainos didinimas praktiškai visais atvejais nėra galimas, o jeigu rangovas taip elgiasi, prisiima riziką, kad negaus pakeltos kainos dydžio atlyginimo. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti