gegužės 18 2023

Ar gali būti, kad generalinis rangovas už jo subrangovo padarytą žalą atsakys trečiajam asmeniui?

Tokių situacijų pasitaiko ir ne taip jau retai. Nepaisant to, kad beveik visose subrangos sutartyse rangovai įtraukia atsakomybės prieš trečiuosius asmenis ribojimo sąlygą (pvz. „Už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą tretiesiems asmenims atsako subrangovas“), tačiau ji gali nebūti naudinga, jeigu pats rangovas atlieka veiksmus, kurie galėjo lemti žalos kilimą.

Vienas tokių dažniausiai pasitaikančių veiksmų – kai generalinis rangovas suteikia leidimą subrangovui vykdyti daug rizikos apimančius darbus, pvz. leidžiama kalti polius, nors realių matavimų, koordinačių neturima, ir darbų metu pažeidžiamos žemėje esančios vandentiekio linijos ar panašiai.

Tokiu atveju inžinerinius tinklus valdančioms įmonėms atsiranda tiesioginė žala, kurią, jos gali išsiieškoti nebūtinai tik iš asmens, tiesiogiai padariusio žalą (subrangovo), tačiau ir iš generalinio rangovo, kuris reikšmingai prisidėjo prie žalos kilimo.

Teismų praktikoje tai vadinama objektyviuoju bendrininkavimu – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami ketinimo sukelti žalą, vienas apie kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis.

Bet kuriuo atveju tiek rangovas, tiek subrangovas prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala nebūtų atsiradusi. Subrangovas tuo, kad atliko darbus, sukeliančius žalą, o rangovas – kad tuos darbus, žinodamas rizikas, reikalavo/leido atlikti. Natūralu, kad už tokius bendrus veiksmus ir padarytą žalą teks atlyginti solidariai tiek rangovui, tiek subrangovui.

Taigi, nepaisant to, kiek apsisaugoję save būsite sutartyse, kiekvienam rangovui privalu žinoti, kad kiekvienas neatsargus veiksmas, kiekvienas leidimas, kurį lydi atsiradusi žala trečiajam asmeniui, gali lemti ir pačio rangovo atsakomybės sąlygas. Patarimas – atkreipti dėmesį į smulkiausias detales, prieš darant devynis kartus pamatuoti, nes kitu atveju gali kilti per dideli padariniai.

Mes galime padėti suvaldyti teisines rizikas visuose statybos darbų etapuose – nuo derybų dėl sutarties sąlygų, įskaitant ir atsakomybės sąlygas, iki tol kol projektas bus užbaigtas pilna apimtimi.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti