liepos 26 2023

Europos Komisija patvirtino JAV duomenų apsaugos sistemų saugumą

2023-07-10 Europos Komisija priėmė sprendimą („Sprendimas“) dėl ES ir JAV duomenų privatumo sistemos (ang. EU-US Data Privacy Framework) („Sistema“) tinkamumo. Sprendime daroma išvada, kad JAV užtikrina pakankamą asmens duomenų̨, perduodamų iš ES į JAV bendroves, dalyvaujančias minėtoje Sistemoje, apsaugos lygį.

Kokia yra Sprendimo reikšmė? 

Sprendimas dėl tinkamumo yra viena iš priemonių, numatytų BDAR perduoti asmens duomenis iš ES į trečiąsias šalis, kuriose, Komisijos vertinimu, užtikrinamas panašus asmens duomenų apsaugos lygis kaip ir ES.

Priėmus sprendimus dėl tinkamumo, asmens duomenys iš EEE į trečiąją šalį gali judėti laisvai ir saugiai, nereikalaujant jokių papildomų sąlygų ar leidimų, t. y. asmens duomenų perdavimą į trečiąją šalį esant sprendimui dėl tinkamumo galima tvarkyti taip pat, kaip ir duomenų perdavimą ES viduje.

Tai nėra unikalus atvejis, kadangi EK iki šiol analogiškus sprendimus jau yra priėmusi dėl Izraelio, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Korėjos Respublikos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir kt.

Kokias papildomas garantijas atneša Sistema? 

ES subjektams, kurių asmens duomenys būtų perduodami JAV įmonėms, suteikiama keletas naujų teisių (pvz., gauti prieigą prie savo duomenų, ištaisyti ar ištrinti neteisingus ar neteisėtai tvarkomus duomenis). Be to, Sistemoje siūlomi įvairūs teisių gynimo būdai, jei subjektų duomenys tvarkomi neteisingai, įskaitant nemokamą nepriklausomą ginčų sprendimo mechanizmą.

JAV įmonės galės dalyvauti Sistemoje, įsipareigodamos laikytis asmens duomenų apsaugos įsipareigojimų, pvz. duomenų kiekio mažinimo ir duomenų saugojimo principų bei taisyklių laikymosi, taip pat kitų įsipareigojimų, susijusių su duomenų saugumu, ir tik gavus reikiamą sertifikavimą.

Kuo tai aktualu verslui?

Sprendimas palengvina duomenų perdavimą tarp ES ir JAV, didina ES įmonių veiklos efektyvumą ir kartu užtikrina ES piliečių asmens duomenų privatumo standartus. Todėl perduodant asmens duomenis Sistemoje dalyvaujančioms JAV bendrovėms, EEE subjektams nebereikės remtis standartinėmis sutarčių sąlygomis (SSC) ar kitomis apsaugos priemonėmis arba nukrypti leidžiančiomis nuostatomis (BDAR 49 str.). Svarbu pažymėti, kad analogiškos taisyklės galios ir toliau perduodant EEE asmens duomenis iš vienos JAV bendrovės kitai JAV bendrovei.

Tai itin aktualu asmens duomenis tvarkančioms ir juos į JAV perduodančioms įmonėms (pvz. kai pagalbai tvarkyti duomenis pasitelkiama JAV įmonė), kadangi Sprendimas atneša papildomas garantijas verslo partneriams bei paslaugų gavėjams, kuriems iki šiol kildavo nemažai klausimų dėl jų duomenų persiuntimo į JAV.

Sprendimas taip pat naudingas ES piliečiams, nes juo užtikrinama, kad jų asmens duomenys būtų apsaugoti panašiu lygiu kaip ir Europos Sąjungoje.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti