birželio 11 2024

Kreditorių interesų apsauga skolininkams nutraukiant santuoką

Santuokos nutraukimo metu sprendžiami ne tik asmeniniai neturtiniai klausimai, kaip pačios santuokos nutraukimas, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymas ir susiję klausimai, tačiau ir sutuoktinių bendro turto padalijimas. Todėl kreditorių interesų apsauga skolininkams nutraukiant santuoką yra itin svarbus teisinis klausimas.

Sutuoktiniai, inicijuodami santuokos nutraukimo procesą, turi pareigas informuoti kreditorius apie santuokos nutraukimą, atskleisti bylą nagrinėjančiam teismui informaciją apie visus turimus kreditorius nurodydami juos procesiniuose dokumentuose, atskleisti informaciją ne tik apie bendrus sutuoktinių, bet ir apie asmeninius kreditorius.

Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Atlikti šiuos veiksmus kreditorius gali iki bylos proceso šalių baigiamųjų kalbų. Šia teise pasinaudoti aktualu sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriams, kuriems skolininko prievolės įvykdymo terminas jau yra suėjęs.

Praktikoje dažniausiai susiduriama su situacijomis, kai nekilnojamasis turtas –  šeimos gyvenamasis būstas, kurio įsigijimui paimtas būsto kreditas, santuokos nutraukimo metu padalijamas visą turtą pripažįstant vieno sutuoktinio asmenine nuosavybe, o kitam sutuoktiniui išmokant atitinkamą kompensaciją. Tokiu atveju sutuoktiniai dažnai klaidingai mano, jog ir skolinis įsipareigojimas kreditoriui pereina vienam iš sutuoktinių, kuriam po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise pereina konkretus nekilnojamasis turtas.

Turto paskirstymas santuokos nutraukimo byloje nereiškia, kad solidarioji sutuoktinių prievolė dalijama tarp sutuoktinių. Kasacinis teismas laikosi praktikos, jog neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus kai kreditorius sutinka, kad prievolė būtų modifikuojama. Tokiu būdu yra apsaugomi kreditorių interesai, nes solidariąją prievolę pakeitus į dalinę arba asmeninę kyla grėsmė, kad prievolė bus neįvykdyta visiškai ar iš dalies.

Turto padalijimo bylose esant visų prievolės šalių (sutuoktinių ir kreditorių) sutikimui solidariosios prievolės gali būti modifikuojamos visoms prievolės šalims priimtinu būdu, pavyzdžiui, vieną iš sutuoktinių atleidžiant nuo prievolės vykdymo iš dalies, pakeičiant jas į asmenines šalių sutartomis dalimis ir panašiai.

❗️Pabrėžtina, jog kreditoriaus sutikimas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių modifikavimo turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai. Neturint rašytinio kreditoriaus sutikimo dėl prievolės modifikavimo skolininkų pageidaujamu būdu ar kreditoriaus ir skolininkų sutartu būdu, santuoką nutraukiantys sutuoktiniai neturi pagrindo prašyti teismo padalinti ar modifikuoti prievolę.

Tais atvejais, kai kreditoriui nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valios dėl solidariosios prievolės modifikavimo, t. y. kai kreditorius nebuvo informuotas apie bylą, kurioje sprendžiamas sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimas, byloje priimtas sprendimas kreditoriaus atžvilgiu neturi res judicata galios, todėl kreditorius turi teisę reikalauti atnaujinti procesą. Kreditoriui pateikus pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir teismui priėmus nutartį atnaujinti procesą, byla atnaujinama tik dėl su kreditoriaus reikalavimu susijusios bendro turto padalijimo dalies.

Vis tik, jei kreditorius buvo tinkamai informuotas ir jam buvo suteiktos visos galimybės pasinaudoti procesinėmis teisėmis, aktyviai dalyvauti procese, tačiau kreditorius viso proceso metu buvo pasyvus ir savo nuomonės nepareiškė, teismui priėmus sprendimą kreditorius nebegali reikalauti atnaujinti proceso.

Atsižvelgiant į nurodytą, kreditoriai, gavę pranešimą apie skolininkų santuokos nutraukimo bylos iniciavimą, turėtų būti aktyvūs proceso dalyviai bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl skolininko bendro turto padalijimo, reikšti nuomonę dėl turto padalijimo klausimo išsprendimo atsižvelgiant į kreditoriaus interesų užtikrinimą ir, esant pagrindui, reikšti savarankišką reikalavimą dėl prievolių, kurių įvykdymo terminai suėję, priteisimo.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti