spalio 19 2022

Iki 2025 m. planuojama išregistruoti daugiau nei 250 000 juridinių asmenų

Pirmą kartą susidūrus su terminu „likvidavimas Registrų centro iniciatyva“ gali atrodyti, kad laukia ilgas bei sudėtingas procesas teisinio statuso panaikinimas. Šiame pranešime pasidalinsiu dažniausiai pasitaikančiomis priežastimis inicijuoti likvidavimą ir patarimais kokius reiktų atlikti žingsnius siekiant likvidavimą atšaukti. 

Prieš daugiau, nei dvejus metus Registrų centras pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kurios pagrindu iki 2025 m. planuojama išregistruoti daugiau nei 250 000 juridinių asmenų, kurie nevykdo veiklos ar neteikia privalomų duomenų ir dokumentų. Taip pat, vadovaujantis Registrų centro duomenimis, per pastaruosius dvejus metus išregistruota daugiau nei 10 000 juridinių asmenų, o teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas” įregistruotas jau beveik 22 000 juridinių asmenų.    

Pasidalinu dažniausiai pasitaikančiomis ir aktualiausiomis priežastimis: 

  • juridinis asmuo daugiau kaip 12 mėnesių nuo finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registrui terminų pabaigos nepateikia metinių finansinių ataskaitų, metinių pranešimų ar kitų dokumentų; 
  • juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu 6 mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre; 
  • akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį. 

Pastebėtina, kad dažniausiai pasitaikanti priežastis pagal kurią Registrų centras nustato ar įmonė vykdo veiklą ar ne – finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimas laiku. 

Tuo atveju, jei gavote iš Registrų centro pranešimą apie numatomą inicijuoti likvidavimą, per 3 mėnesių terminą reikalinga pateikti dokumentus paneigiančius nurodytas aplinkybes. Tai reiškia, jei nebuvo pateiktos finansinės ataskaitos už kelis metus, jas parengus ir pateikus Registrų centrui inicijuotas likvidavimas bus atšauktas. 

Atsitikus taip, jei 3 mėnesių terminas yra pradelsiamas, Registrų centras įregistruoja juridiniam asmeniui statusą „inicijuojamas likvidavimas“ ir šis statusas galioja vienerius metus. Šiame etape statusą galima atšaukti tik teismine tvarka. Inicijuoti atšaukimą gali įmonės vadovas, dalyviai ar kreditoriai. Reikalinga parengti, pateikti visus dokumentus ar duomenis šalinančius aplinkybes ir kreiptis į teismą su prašymu atšaukti likvidavimą. Teismui priėmus nutartį atšaukti likvidavimą, perduodama informacija Registrų centrui ir jis per 3 d. d. panaikina įmonės statusą “inicijuotas likvidavimas”. 

Tačiau, jei visgi įmonė nebevykdo veiklos itin rekomenduoju atlikti pagal įstatymus nustatytą likvidavimo procedūrą (įmonės išregistravimą) siekiant išvengti baudų už duomenų ar finansinių ataskaitų nepateikimą bei užkertant kelią galimiems keblumams ateityje VMI, bankuose ar kredito reitingų įmonėse. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti