spalio 21 2022

Mobingo sąvokos įteisinimas darbo kodekse

Didėjant mobingo mastui darbovietėse bei reaguojant į tai nuo 2022-11-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, pirmą kartą Darbo kodekse įtvirtinantys mobingo (kodekse vadinamo smurtu ir priekabiavimu) sąvoką bei įvedantys papildomus su tuo susijusias pareigas darbdaviams. 

Analizuojant viešai prieinamą statistiką matyti, kad registruoto psichologinio smurto darbovietėje atvejų skaičiai didėja (2020 m. – 16 skundų, 2021 m. – 118 skundų, iki 2022-05-31 – 93 skundai). Nors šie skaičiai sąlyginai nėra dideli, tačiau tendencija yra aiški – registruoto psichologinio smurto atvejų skaičius kiekvienais metais vis didėja, kas lemia Darbo kodekso pokyčių, nukreiptų į šių situacijų maksimalų valdymą, reikalingumą. 

Šiais pakeitimais visiems darbdaviams nustatoma pareiga imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti:  

  • atsižvelgdamas į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imasi jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių;  
  • nustato pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindina su ja darbuotojus;  
  • organizuoja darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje. 

Visi darbdaviai turi nustatyti ir patvirtinti pranešimų apie smurto ir priekabiavimo atvejus teikimo ir nagrinėjimo tvarką, o darbdaviai, turintys daugiau negu 50 darbuotojų, privalo pasirengti ir patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti