sausio 14 2021

Nauja pelno mokesčio lengvata

Nauji metai atnešė ir gerų žinių, nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja stambių projektų pelno mokesčio lengvata. 

? Šia lengvata yra siekiama sudaryti galimybes, kad juridiniai asmenys nemokėtų pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, kai: 

? su Vyriausybės įgaliota institucija pasirašoma Stambaus projekto investicijų sutartis; 

? ne mažiau kaip 75% atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudarys pajamos iš apdirbamosios gamybos, duomenų apdorojimo arba interneto serverių paslaugų (prieglobos); 

? vidutinis naujų darbuotojų, reikalingų Stambaus projekto įgyvendinimui Lietuvoje, skaičius mokestiniais metais bus ne mažesnis kaip 150, o Vilniuje ar Vilniaus rajone įgyvendinamam projektui – ne mažesnis kaip 200; 

? privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvoje pasieks ne mažesnę kaip 20 mln. Eur sumą, o Vilniuje ar Vilniaus rajone ne mažesnę kaip 30 mln. Eur sumą; 

? investuotojas turės auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą privačių kapitalo investicijų dydį. 

? Būtina atkreipti dėmesį į numatytus apribojimus: 

? Lengvata nebus taikoma įmonėms, kurios naudojasi Laisvųjų ekonominių zonų lengvata. 

? Taip pat lengvata nebus taikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį privačių kapitalo investicijų suma (išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas) ir (arba) vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais sumažės žemiau reikiamos ribos. Lengvatos taikymas bus atnaujinamas tą mokestinį laikotarpį, kai reikiamos ribos vėl bus pasiektos. 

? Ši lengvata galioja iki 20 metų nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos. 

? Lengvata bus taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų sutar

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti