gegužės 17 2023

Paskolos pinigų perdavimas

2022 m. balandžio 25 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-92-378/2022 bei pasisakė dėl įrodinėjimo taisyklių esant ginčui dėl paskolos dalyko (pinigų) perdavimo.  

Byloje buvo įrodinėjamos aplinkybės, kad ieškovas suteikė atsakovei paskolą grynaisiais pinigais bei susitarė, kad atsakovė po metų grąžins skolą, o atsakovė savo ranka išrašė vekselį, tačiau skolos negrąžino. Byloje kilo ginčas dėl to ar atsakovei buvo perduoti pinigai ir, ar vekselis buvo išrašytas kitokiu tikslu.    

Apžvelgiant bylą aktualu paminėti, kad teismas nutartyje nurodė esmines paskolos sutarties sudarymo sąlygas be kurių paskolos sutartis gali būti laikoma nesudaryta, t. y. privalomas paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. 

Dokumentuose patartina padaryti papildomą įrašą nurodant vardą, pavardę ir pinigų gavimo faktą, pavyzdžiui „pinigus gavau“ ar „ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“ bei pasirašyti, nes anot teismų praktikos, tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis aiškinant rašytinės sutarties arba rašytinės sutarties reikalavimus atitinkančio dokumento sąlygas.  

Teismas byloje nurodė, kad tuo atveju, kai dokumente nėra užfiksuotas pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui, o kai dokumentas patvirtina pinigų perdavimą paskolos gavėjui, laikoma, kad paskolos sutartis yra sudaryta ir tokiu atveju įrodyti pinigų neperdavimo faktą tenka paskolos gavėjui. Taigi, kad paskolos sutartis sudaryta ir pinigus paskolos gavėjas gavo, galiojimą bei įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia tai, ar paskolos raštelis ar kitoks skolos dokumentas atitinka rašytinės paskolos sutarties reikalavimus (patvirtinantis paskolos perdavimą paskolos gavėjui).  

Tais atvejais, kai paskolos dalyko perdavimas nėra tiesiogiai užfiksuotas rašytiniame dokumente, kuriuo grindžiamas paskolos teisinių santykių buvimas, šis faktas gali būti nustatomas aiškinant paties dokumento turinį, įvertinus jo surašymo aplinkybes, bei kitais leistinais įrodymais, kurie vertinami pagal Civilinio proceso kodekse įtvirtintas taisykles. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti